We doen ons best!

We doen ons best!
Door Gerard Veerkamp

We nemen een forse duik in het verre verleden. Het begint allemaal met deze foto van acht bevallige jonge vrouwen, die hun tennisracket als een soort veredeld mondkapje hanteren. Wat een vooruitziende blik!
Als Marije Vingerhoets (van het gelijknamige bedrijf Tuinontwerp & Onderhoud) aan het werk is bij de familie Landeweer, komt de Havelter tennisclub ter sprake.

 

Via een foto uit het familie-album blijkt, dat al voordat er van een officiële club in Havelte sprake is, hier ter dorpe wordt getennist. Ziet de huidige vereniging op 1 mei 1932 het licht, een jaar eerder poseren deze acht vrouwen al op de privétennisbaan bij de burgemeesterswoning aan de Raadhuislaan. Althans dat kunnen we concluderen, als we naar het onderschrift in het album kijken. Dat vermeldt: 1931. De vrouwen vormen een clubje dat ze Mascotte noemen.

De foto belandt in het familie-album omdat een van de vrouwen de dan 17-jarige Lien Miedema is. Lien Miedema is de moeder van Eddy Landeweer, de man die jarenlang huisarts in Havelte is geweest. Net als zijn vader Bert trouwens, die dus huwt met Lien Miedema. Zij is zelf ook weer kind van dorpsdokter Miedema, die onder meer in Diever en Havelte praktijk houdt. Lien Miedema is op de foto de vrouw vijfde van links. Tot zover deze familiegeschiedenis.

Maar wie zijn dan die andere vrouwen? Dat moeten dan toch zeker nazaten van welgestelde Havelter families zijn? Want in die tijd is tennis natuurlijk alleen voorbestemd voor mensen uit de betere kringen. Dan zou daar op die foto toch niet alleen de naam van de dochter van een dorpsdokter, maar ook van pakweg de burgemeester, notaris, gemeentesecretaris, dominee of andere notabelen te achterhalen zijn? Echte Havelters, zoals een Roelof Kassies, hebben het dan overigens over notabééélen, maar dit terzijde. 

 Wij op pad. Navraag gedaan bij de Historische Vereniging Havelte e.o. Daar is deze tennisfoto of ander vergelijkend beeldmateriaal niet bekend. Maar de redactie van hun kwartaalblad ‘Onsen Spiker’ belooft wel de foto in de komende decemberuitgave te plaatsen. Met het verzoek aan de lezers of zij de vrouwen/meisjes herkennen.

Afwachten dus.

Daar nemen we geen genoegen mee. De eerstaangewezen persoon, die ons ook verder kan helpen is prof. Harm Tjalling Waterbolk, emeritus hoogleraar in de archeologie. Hij promoveerde in 1954 op de ‘Praehistorische mens en zijn milieu’. En van de nu 96-jarige prof. Waterbolk is vorig jaar nog onder de titel ‘Veranderend verleden‘ zijn memoires over zeventig jaar in de archeologie verschenen.

Harm Tjalling Waterbolk is zoon van het echtpaar Waterbolk, waarvan de man tientallen jaren gemeentesecretaris van Havelte is geweest. En waarvan zijn echtgenote in 1932 een van de oprichters is van de voorganger van de Havelter Tennisclub. De eerste naam van de vereniging is ‘Doe Je Best’. Nou dat doen ze volop en wel op die reeds eerder genoemde tennisbaan bij de burgemeesterswoning. Een (wat wij nu noemen) ouderwetse grasbaan, hetzelfde ‘tennistapijt’ als op de heilige grond van Wimbledon. De familie Waterbolk woont eveneens aan de Raadhuislaan, waar de tennissers de sleutel van het ‘tenniscomplex‘ moeten ophalen als ze een balletje willen slaan.

Wij vragen de heer Waterbolk of hij wellicht een of meerdere van de acht vrouwen op de foto herkent. Nee is het antwoord. Wat toch wel bijzonder is, omdat hij al vanaf zijn vroegste jeugd vaak op de tennisbaan is te vinden. Hij vermoedt dat de foto gezien de kledij van de vrouwen betrekking heeft op een club uit Meppel of Steenwijk. Hij meldt via e-mail verder, dat hij wel eens als ballenjongen fungeert op de tennisbaan in de tuin van de burgemeester. ‘Wij woonden in de Raadhuislaan en ik zag als kleuter op vrije dagen alle leden in tenniskledij voorbij fietsen. Daarbij herinner ik mij geen leden van de familie Miedema (...). Mijn ouders waren actief lid van de tennisclub en mijn moeder was zelfs secretaresse van de club. Zij fotografeerde ook in die tijd en mijn zoon vond in ons archief een groepsfoto van leden van de tennisclub (met daarbij ook mij als kleuter). Ik kan bijna alle gefotografeerden identificeren.’    

Zijn zoon, Tjalling W. Waterbolk, heeft ons drie foto’s uit het familie-archief opgestuurd. Misschien hebben we daar iets aan. Een groepsfoto, waarop vader Harm Tjalling Waterbolk op twee na alle personen kan benoemen. En nog twee afbeeldingen van heerlijk nostalgische activiteiten. Zou die terreinknecht, die zo netjes de baan met zijn eigentijdse grasmaaier speelklaarder maakt, weleens burgemeester Eggink himself kunnen zijn? Hij lijkt er ons inziens wel op. En wat te denken van die gemengddubbelspelopname? Gemengd dubbel? Nou ja gemengd: gewoon twee dames tegen twee heren.

De groepsfoto is met zekerheid gemaakt door mevrouw M. Waterbolk-Dalsum, de reden dat ze zelf niet staat afgebeeld. Haar kleinzoon is met reden stellig in zijn mening, want hij is in het bezit van het negatief van de foto. Dat is tevens een antiquarisch exemplaar: het negatief is een glasnegatief!

Wie zijn dan die personen op de groepsfoto? Daar gaat-ie dan. Bovenste rij van links naar rechts: persoon onbekend, burgemeester Eggink, dominee Oort, gemeente-ambtenaar Götz, persoon onbekend. Onderste rij, zittend en geknield, van links naar rechts: gemeenteontvanger Winter, gemeentesecretaris Albert Waterbolk, de heel jonge Harm Tjalling Waterbolk en mevrouw Oort.

De familie Waterbolk wil met plezier meewerken aan onze zoektocht naar oude Havelter tennisbeelden. Tjalling W. Waterbolk, kleinzoon dus van een van de grondleggers van HTC, hoopt dat wij aan het toegestuurde materiaal iets hebben. Nou en of! Onze hartelijke dank. En wie weet kunnen anderen ons verder helpen met de herkomst van die andere foto, waarmee deze zoektocht is begonnen.

 

 

Over de club Overzicht