De volgende stap

Goede Gerard,

Je hebt waarschijnlijk wel gemerkt, misschien ook niet..., dat mijn antwoord op je vorige brief lang uitbleef. Dat had en heeft te maken met mijn afgrijzen rond de gang van zaken bij de verkiezingen in de VS en de min of meer vergelijkbare schaduwkanten in onze omgeving. In het algemeen wil ik er van zeggen, dat naar mijn mening de invloed van diverse soorten van populisme op de democratie fnuikend is. Sterker nog: ik denk dat een belangrijke doelstelling van het populisme is de democratie in de huidige vorm om zeep te helpen. Je kunt op verschillende manieren proberen je streven uit te leggen in algemene zin - Boris Johnson: ‘we hebben onze eigen zeggenschap   weer terug na de Brexit’ of  Baudet ‘ik moet ons land redden van de ondergang’ – maar we raken zo steeds verder weg van de regering-namens-het-volk. Want met de uitspraken, waarop ik grofweg maar even doel, laten genoemde heren zien waar ze op uit zijn: chaos en herscheppen waarbij hen de macht toevalt.

Niet dat ik het democratisch bestuur van de laatste decennia erg democratisch vind. Maar ik vind het wel een manier van besturen, waarbij nog enigermate sprake is van wederzijds begrip en onderling respect. Ik realiseer me ook heel goed, dat in dit bestel heel veel (groepen van) mensen te weinig echte aandacht hebben gekregen. Ik zie ook een bovenlaag ontstaan waarin de rijken snel rijker worden en mede daardoor de kloof met minderrijken steeds groter. Ik zie ook een kloof tussen inwoners die wat willen doen om hun omgeving voor henzelf en voor zoveel mogelijk mede-inwoners beter geschikt te maken om in te leven en inwoners die het geen barst kan schelen als ze zelf maar ongeveer hebben wat ze willen. Als de democratie goed zou functioneren zou naar mijn mening de aandacht van politici naar dergelijke zaken uitgaan in plaats van naar al maar ingewikkelder bureaucratische systemen, die vaak uitlopen op onbeheersbaar onrecht met alle gevolgen van dien voor de minder krachtigen in ons land. 

Maar goed, dit is een briefwisseling via de website van een tennisvereniging en niet een beschouwing over de enorme ontwikkelingen die onze wereld momenteel doormaakt. Alhoewel, het is natuurlijk niet zo dat de HTC vrij is van invloeden vanuit de samenleving. Ik begrijp dat er sprake is van een vrolijkmakend aantal nieuwe leden en een zeer plezierige manier waarop van de banen gebruik gemaakt wordt. In een tijd waarin mensen zelf hun verpozing moeten organiseren, biedt de HTC zonder meer een zeer bruikbare mogelijkheid. En het aardige daarbij is, dat je weliswaar feitelijk individueel afspraken maakt om te tennissen, maar dat de onderlinge samenhang tussen de leden daaronder niet schijnt te lijden. “Makkelijk praten”, hoor ik je denken. “De wereld van een tennisspeler in een tennisclub kun je qua ingewikkeldheid en intensie niet vergelijken met de ‘echte’ wereld.” Dat is waar, maar we moeten toch ergens beginnen om verbeteringen aan te brengen en waarom niet in het kringetje van HTC-leden. Daar kun je ervaren hoe gemakkelijk het eigenlijk is en hoe plezierig om zorgvuldig met elkaar om te gaan. Eventueel verschil in inzicht betreft doorgaans niet meer dan in of uit of een rekentruc zoals jij zo treffend illustreert. Dat zijn problemen, die we als eenvoudige Havelters aankunnen, als je maar de grootheid hebt om ze aan te willen kunnen.

Niet groter maken dan ze zijn, maar rustig oplossen en verder gaan met waarmee je bezig was. Soms moet je daarbij je eigen mening herzien of je eigen woorden inslikken. Je weet dat je gelijk hebt, maar bent bereid om je gelijk in te ruilen voor een plezierige voortzetting van je spelletje. Je sluit af en gaat vrolijk verder met de slotwoorden uit jouw brief: je kunt niet altijd krijgen wat je wilt. Ik voeg er graag aan toe: wees blij met een beetje minder en een goede volgende stap.

Hartelijke groet, 

kees

Nieuws Overzicht