Laatste erelid overleden

Lieke Janmaat is op 24 juli op 81-jarige leeftijd overleden. Met haar heengaan heeft de Havelter Tennisclub haar laatste erelid verloren. Eerder dit jaar in januari was Johan Jonkers (82) ons al ontvallen, terwijl het derde HTC-erelid Baan Rijnsburger in 2007 het leven liet.

 

Lieke Janmaat zal vooral bij de oudere HTC’ers en oud-clubleden bekend zijn. Zij was gedurende lange tijd een soort manusje-van-alles binnen de vereniging. Lieke was onder meer competitie- en toernooileider, regelde zo’n vijf jaar een jeugdtenniskamp, zat in het districtsbestuur, haalde voor de exploitatie van de kantine een horecadiploma, bracht het papieren clubblad Backhand rond en had eveneens met een trits voorzitters te maken. Ze tenniste natuurlijk ook, tot een hernia haar dwong daarmee te stoppen. In de laatste jaren liet ze haar gezicht soms op ons complex zien, met name als haar zoon Eric in het jaarlijkse Open Toernooi in het dubbelspel samen met een maat van TC Tivoli zijn kunsten vertoonde.

Lieke Janmaat was de tweede persoon, die het erelidmaatschap ontving. Johan Jonkers was haar voorgegaan. Johans onderscheiding ging in 1983 gepaard met een oorkonde. Daarin meldde het toenmalige bestuur, dat het ERELIDMAATSCHAP was verleend aan ‘de heer J. Jonkers, die met onverzettelijke wils- en overtuigingskracht als voorzitter in de periode van 1963 tot 1979 de HTC tot grote bloei heeft weten te brengen.’ Johan Jonkers was de echtgenoot van Anneke Jonkers-Janssen, die al sinds mensenheugenis lid is van onze club en nog wekelijks op de baan staat.

De verkiezing van het derde erelid Baan Rijnsburger kwam op een vreemde manier tot stand. HTC’er Peter Stouten riep in 2007 de aanwezigen tijdens de algemene ledenvergadering op Baan Rijnsburger tot erelid te benoemen. Dat was niet volgens de statuten, want die zeggen dat dit alleen kan gebeuren op voorspraak van het bestuur. Toch werd deze emotionele oproep unaniem beloond, mede omdat Baan dodelijk ziek was. Hij deed met name op publicitair gebied veel voor de club. Een maand later overleed Baan  op 74-jarige leeftijd. Hij was tevens de persoon, die ervoor zorgde dat de Baan-baan er kwam. Dat is nabij baan 5 het stukje met tegels (30 bij 30 cm.) geplaveide terrein, een deel van ons complex dat al jaren geen behoorlijke tennisfunctie vervult. En dat heel goed in aanmerking zou kunnen komen om - samen met baan 5 - als padel-accommodatie te fungeren.

Johan Jonkers, Lieke Janmaat en Baan Rijnsburger hebben nimmer opvolgers gehad.  Trouwens, leden van verdienste komen we in de bijna 90-jarige HTC-geschiedenis al helemaal niet tegen. En of er ooit nog ereleden en leden van verdienste worden benoemd lijkt hoogst twijfelachtig. Wie weet is het ook wel een mooie gedachte, die de huidige HTC-beleidsmakers aanhangen: de een mag dan (veel) meer verdiensten hebben voor de club, voor ons is iedereen op zijn of haar manier belangrijk. Een eigentijds idee: de beloning zit hem meer in vriendschap - soms voor het leven.

Nieuws Overzicht