Volop geheimpraat(jes)

Hoi Kees,

Sinds zo’n jaar of twintig ben ik lid van een geheim gilde: het ‘Gilde van 21’. 
Dat is om meerdere redenen een merkwaardig genootschap. Op de eerste plaats is het niet geheim. Bovendien doet het zijn naam geen eer aan. Want hoewel de statuten zeggen, dat er exact eenentwintig personen lid mogen zijn van dit gezelschap, varieert het ledenaantal naarmate de behoefte aan deelnemers erom vraagt. 

 

Deelnemers aan wat? In eerste instantie aan een sportevenement natuurlijk, want waarom zou ik je hierover verhalen, als ook leden van HTC kunnen meelezen? Die bijzondere ‘eenentwintigers’ bedachten in het begin van deze eeuw - onder meer uit nostalgische overwegingen en protesterend tegen nieuwlichterij - samen hun favoriete spelletje te spelen. Om vervolgens in de derde helft onder het genot van drank en etenswaren elkaar anekdotes te vertellen en bovendien alles en iedereen verbaal de maat te nemen. Dat festijn moest dan jaarlijks plaatsvinden op of rond 21 november, in cijfers uitgedrukt 21-11. Immers in (top)sportland tellen enkel cijfers en getallen. Ik denk dat het je inmiddels enigszins begint te dagen om welke tak van sport het gaat. Zo cryptisch druk ik me nou ook weer niet uit. 

Dat het bonte gezelschap van top- en tobsporters in de loop der jaren niet tot 21 beperkt is gebleven, wil overigens nog niet zeggen dat iedereen zomaar lid kan worden. Het bestuur past een strenge selectie toe. En kijkt eerst wat voor verdiensten - op welk terrein dan ook - het aankomend lid heeft. Het zal je ongetwijfeld niet verbazen, dat ik vanaf het allereerste begin moeiteloos door die procedure heen ben gerold. Kwaadsprekers zullen dat gilde als elitair kwalificeren. Wie beter van geest is ziet ons meer als een select maar  onschuldig en goedaardig gezelschap.

Zoals dat vaker gaat bij mensen van een zekere leeftijd kwam de klad in de organisatie van onze jaarlijkse bijeenkomsten. Druk, druk, druk... Het werd tweejaarlijks, gildeleden lieten het leven, maar deze week zouden we opnieuw na een onderbreking van zo’n vijf jaar bijeenkomen, waarschijnlijk voor de allerlaatste keer. Natuurlijk zoals immer in het westen des lands, want dáár gebeurt alles wat er toe doet, nietwaar? Tot onze baas en zijn doventolk ons lieten weten, dat een gezellig samenzijn na ‘s avonds acht uur verboden is. Nu zijn wij geen hardcore fan van Heer Bommels sobere doch voedzame maaltijden, maar behoren meer tot het Bourgondische type (en lezen en horen met genoegen spraakwaterval Bart van Loo, die mijns inziens heel snel naar jouw Schrijversfestival dient te komen. Maar hij zal wel te duur zijn voor die redelijk armlastige organisatie). Dus het verorberen van een copieus maal vergt meer tijd dan ons door de Grote Leider is vergund.

Ik las in dagblad Trouw een fraaie uitspraak van die andere Nationale Leider, Louis van Gaal. De coach van het Nederlands elftal woont in zijn geliefde Portugal en hij prees op een persconferentie de leiding van dat land, dat erin is geslaagd bijna 100 procent van de Portugezen tegen het covid-19-virus gevaccineerd te krijgen. Van Gaal heeft niet zo’n hoge pet op van het volksleiderschap van Rutte, maar dan om een andere reden. Ik citeer: ,,Als je een maatregel neemt moet je controleren en handhaven. Dat is niet gebeurd in Nederland.’’ Het succes in de strijd tegen corona in zijn tweede vaderland is mede te danken aan de inwoners, aldus onze voetbalmastodont. Van Gaal. ,,De Portugees is volgzaam, die gaat niet discussiëren over een mondkapje. Dat is een ander volk dan het Nederlandse dat altijd denkt het beter te weten. Dat doe ik ook, maar ik heb er verstand van. Dat is het verschil.’‘ Humor, ook om te lachen, van een man, die anno ‘21 - ondanks redelijk middelmatig materiaal - erin is geslaagd voor volk en vaderland het WK in het vermaledijde Qatar te bereiken.

Wij van het Gilde van 21 hebben nog een reden om het gedrag van Rutte te diskwalificeren. Hij en zijn ministersploeg - hoe lang nog? - namen het  laatste advies van het Outbreak Management Team niet helemaal serieus en bedachten een geheel eigen(wijze) manier om het coronavirus met een speciale hamer een definitieve doodklap toe te brengen: bij alle sportwedstrijden zijn toeschouwers niet toegestaan. Waardoor geïnteresseerde liefhebbers ook onze sportieve gildeverrichtingen niet mogen aanschouwen. Dat is pure pech voor ons, en deels voor hen. Zij waren toch al niet welkom tijdens de besloten ‘nababbel’ van het Gilde. 

Hiermee stop ik nu deze brief. Ik zou nog heel wat meer argumenten tegen het zwalkend beleid van onze volksleider en zijn ploeg kunnen inbrengen. Zeker over zaken waarvan ik denk het beter te weten. Ik schat over pakweg een stuk of eenentwintig kwesties. Want daar heb ik verstand van. 

Kees, mag ik dat zeggen? Of is dat alleen aan Louis of Mart voorbehouden? 

Groeten,

Gerard.

Nieuws Overzicht