Geslaagd 55+ toernooi

Maandag 27 aug. 2018 Is het jaarlijkse toernooi 55+ gehouden. Om 08.00

uur goot het van de regen, de plassen stonden op de baan. Wat schetst de

verbazing om Half tien bij de start was het kurk droog en heeft het de

hele dag niet meer geregend.

 

Er waren 20 deelnemers aan de wedstrijden en een paar die mee kwamen als

toeschouwers zodat de catering, Roelie Stevens en Hennie Crouse, voor 23

personen de tafel moesten dekken.

Dit hadden de dames goed voor elkaar.

 

 

Lees meer

Goede Gerard

Goede Gerard

We hebben elkaars tennistalenten al in alle toonaarden bezongen. En terecht, want als we het zelf niet doen, dan hoeven we weinig hoop te hebben op de visie van anderen met betrekking tot onze bijzondere tennisgaven. Alhoewel…
Tot mijn grote verbazing en plezier kreeg ik via email een uitnodiging om een expositie te bezoeken in De Galerie in Steenwijk, je weet wel, daar boven de bibliotheek. Nou werd mijn verbazing niet veroorzaakt door de uitnodiging zelf, ik krijg er regelmatig eentje sinds ik er voor het Schrijversfestival een expositie organiseerde met kunstwerken van Auke Tuinstra; Auke baseerde zijn werken op titels van boeken met ‘tuin’ als onderwerp onder het motto ‘nomen es omen’.
Nee, wat mij zo blij verbaasde was het feit, dat deze expositie nou eindelijk in zich draagt dat onze talenten aan den volke bekend worden gemaakt. Hij is namelijk getiteld ‘Raggers rond de baarg’. En dat kan eigenlijk maar over één groep Raggers gaan, dacht ik. Te weten: de roemruchte donderdagavondgroep op de banen van de HTC.
Nu zie ik je bijna denken, dat onze bijdrage aan het wekelijkse gerag sinds enige tijd is geminimaliseerd door uiteenlopende gebreken. Jouw gebrek is het ontbreken van een geschikte woning in deze buurt, het mijne zit dichterbij huis, t.w. het onderstel. Maar was Rembrandt tijdens zijn leven een zo belangrijke trekker in het Rijksmuseum? Was Bach in zijn tijd even beroemd en gevierd als tegenwoordig? Nee, het begint altijd met een expositie en -laten we wel wezen- we mogen blij zijn dat we die erkenning nog bij leven krijgen.

Lees meer
Tineke en Heidi Vierdaagse

Hoi Kees

Hoi Kees,

Dank voor je prachtige vorige brief. Althans, alles prachtig verwoord. Want dat je mijn door vele honderden mensen uitermate gewaardeerde vrijwilligerswerk voor Natuurmonumenten op het Terschellingse Oerolfestival afdoet als ‘theater’ is natuurlijk ver bezijden de waarheid. Je sleept in jouw bewonderenswaardig essay(tje) zelfs Joost van den Vondel erbij om mij als een theatermannetje af te schilderen. Bij de betiteling ‘de wereld is een schouwtoneel’ vergat je (bewust?) het tweede deel van Vondels citaat, dat hij overigens vakkundig gejat had van William Shakespeare. Maar dit terzijde. Het tweede deel luidt: ‘elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel’.

Lees meer

Goede Gerard

Goede Gerard

Je snapt, dat ik het helemaal voor me zie: rijen toeristen die allemaal staan te wachten tot jij de verrekijker scherp hebt gesteld en ze even een afgemeten moment er doorheen mogen kijken. Filmpje er in van Griend waarin wellicht wat vogels in beeld verschijnen en verdwijnen, hier of daar duikt een zeehond of een bruinvis op en spoelt er een fles met een onleesbaar briefje aan. Ze kwijlen er bijna van, de Oerolbezoekers. Dit is wat ze zoeken die week: theater.

Lees meer

Hoi Kees

Hoi Kees,

Jij noemt mij in je vorige brief een betrouwbaar contact in het milieu/MILIEU. Ik weet bij jou soms niet of je iets serieus meent of de boel in de maling neemt. Ook nu niet. Maar ik wil over dit onderwerp wel het een en ander kwijt.

Lees meer

HTC Fysio Havelte open 2018

Beste tennissers, 

Het HTC Fysio Havelte Open 2018 start alweer over enkele weken. De inschrijving is nog anderhalve week geopend. 
Ook dit jaar staat het toernooi op de kalender in week 25, van 16 juni tot en met 24 juni
De voorbereidingen zijn al in volle gang en dit jaar verwachten wij er met zijn allen weer een mooie week van te maken.

Lees meer

Goede Gerard

Goede Gerard

Jouw vorige brief dateert alweer van een maand geleden en in de tussentijd hebben we elkaar gesproken. Een avond dat je in het Drentse was en je vrij mocht bewegen, zocht je mij op om te zien hoe ik de wacht hield over die pup, die geen minuut alleen gelaten kon worden. De tijd vliegt en dat is op zichzelf niet erg (‘zo lang hij niet over de Oekraïne vliegt’ zei mij laatst een sarcast), maar ik kan dat gevlieg niet meer bijhouden.
Dus leef ik maar in mijn eigen tijd: eigen tempo, eigen begin en eind.

Lees meer
Rapport Gerard

Hoi Kees

Hoi Kees,

 Jij vindt het mooi, althans dat schrijf of tik je in je laatstverschenen bijdrage op deze site, om weer een brief te ontvangen uit het verre Groesbeek. Brief? Groesbeek? Verre? Van mij? Hoe kom je daar in godsnaam bij?
In mijn herinnering heb ik nooit een brief geschreven of getikt. Althans niet bij mij aan de hoofdtafel. Dat moet hooguit een kattebelletje geweest zijn. Dat schijn ik in het niet zo verre verleden ook wel eens onder ogen gehad te hebben. Trouwens, mocht ik dat kattebelletje ooit al eens hebben gezíén, dan wil dat zeker nog niet zeggen dat ik dat ook heb gelézen.

Lees meer

Goede Gerard

Goede Gerard

Mooi om weer een brief te ontvangen uit het het verre Groesbeek. En hoe actueel is het onderwerp, dat je aansnijdt: liegen.
Want hoe wist je, dat ook de door ons (volk) gekozen regeringsleiders/coalitiegenoten dat zo professioneel zouden beoefenen? Is dat nou die jorunalistieke neus van je? Of misschien (ik vind dat waarschijnlijker) een ingeboren en goed gecultiveerd cynisme? Daarmee wil ik je neus voor nieuws niet tekort doen, overigens.
Maar mij bekruipt een gevoel van vervangende (!) schaamte als ik dat gedraai, gelieg en die naar mijn idee verkeerde solidariteit voorbij zie komen. Ik begrijp, dat leugens bekennen ook heftige consequenties kan hebben voor ons landsbestuur. Dus is het zaak om gewoon niet te liegen, zo makkelijk is het. Maar ja, je merkt aan alle kanten dat macht corrumpeert en dat het machthebbers/-hebsters na enige tijd gaat ontbreken aan realiteitszin en grenzen aan hun empathie.

Lees meer

Hoi Kees

Hoi Kees,

Zoals je hebt gemerkt, ben ik  - wie weet tijdelijk - afgehaakt als mede-HTC-lid. Met als gevolg dat ik nu mijn tennistalent in Groesbeek aan het vergooien ben, zoals jij het laatstelijk zo plastisch hebt samengevat. En lijk ik tevens afgehaakt als brievenschrijver op deze site. Want terwijl jij sinds mijn laatstverschenen brief aan jou al twee keer iets wetenswaardigs aan het digitale papier hebt toevertouwd, heb ik via dit medium niets meer van me laten horen. Tot nu.

Lees meer

Goede Gerard

Goede Gerard

Ik heb het altijd wel tegen je gezegd: “Conditie, daar gaat het om in het leven en in bijzonder in het tennis”. Een goede conditie stelt je in staat om het uiterste uit jezelf te halen en waar nodig nog net een tikkie meer.

Lees meer

Opgave Trainingen 2018

Ook deze zomer kan er weer getraind worden onder begeleiding van de trainer Mark Cossee. 

Door het toegevoegde formulier in te vullen en uiterlijk 23 maart retour te sturen kun je ook mee lessen. 

Lees meer

Goede Gerard

Goede Gerard,

De laatste brief van lid aan mede-lid? Jij haakt immers af per einde 2017 en vergooit je talent in Groesbeek. Ik ontbeer, zoals je hebt gezien, talent in Havelte. Ik moet zeggen, dat ik wel hoop dat je situatie in dat oostelijke landsdeel zodanig verbetert, dat je je er goed gaat voelen. Anderzijds realiseer ik me, dat ik hiermee de stiekem gekoesterde wens om jullie in deze omgeving  terug te zien, wel geweld aan doe.
Ik wil het met je hebben over een zaak die in feite alle mensen belangrijk zouden moeten vinden, maar die jou -als journalist- extra zal interesseren. Wij zijn opgevoed, met meer of minder merkbaar succes, in een streng regime met betrekking tot het begrip waarheid. Jokken was al heel slecht, liegen nog veel slechter, draaien en zelfs leugentjes om bestwil waren absoluut uit den boze. Tenzij niemand het in de gaten had natuurlijk. 

 

Lees meer

Hoi Kees, een bewogen jaar, zeker

Hoi Kees,

Deze week viel de kerst- annex wenskaart van jou en Lies bij ons in de bus. ‘Nou en’ zie ik de argeloze lezers denken, ‘we krijgen rond deze tijd zoveel van dat soort leesvoer via normale en digitale post toegestuurd’. Toch wel bijzonder in dit geval. Ik zal uitleggen waarom.

Ten eerste is het een zelfgemaakte kaart. Dat kom je niet zo vaak meer tegen. Ten tweede - en dat vind ik nog bijzonderderder - schijnen mijn naasten en ik tot een zeer select gezelschap te behoren, dat dit jaar van jullie zo’n kaart ontving. Ik weet dit omdat ik dit eergisteren in Havelte uit de meest betrouwbare bron vernam.

Lees meer

Bardiensten

Beste tennissers,

Het tennisjaar 2018 is weer in zicht, het nieuwe kantinerooster voor volgend jaar is ook weer gereed. Bijgaand treffen jullie de indeling van de kantinediensten voor 2018 aan.

 

 

 

Lees meer

Foto's HTC Feest online; 85 en nog steeds prachtig!

Tekst Gerard Veerkamp
Foto's Geert Lanjouw

Piet Boverhof, een van de superseniortennissers die waren uitgenodigd om de feestavond van de 85-jarige Havelter Tennisclub via een demonstratiepartij extra luister bij te zetten, verwoordde het tegen mij zo: ‘Ik ben vooral trots op het feit, dat ik door tennis ontzettend veel vrienden ontmoet. Een groot aantal van hen komt wekelijks van heinde en verre naar Zuidwolde om samen te trainen of competitie te spelen. De vele toernooi-overwinningen vallen daarbij in het niet. Dat zijn dan meer de krenten in de pap’.

Lees meer

Goede Gerard

Goede Gerard,

Het feit, dat je het volgen van de website van de HTC kwalificeert als ‘ interesse in het wereldnieuws’ verraadt veel van je huidige situatie daar. Nou ja, ik concludeer in elk geval dat je internet schijnt te hebben in het verre oosten.
Inderdaad ga ik onverdroten door om talent in onze vereniging te begeleiden naar een stapje hoger op de ladder. Bij sommigen zal dat succes hebben, anderen trekken zich vroegtijdig terug naar ver gelegen delen van ons land. In jouw geval voorzie je me vanuit een dergelijk oord dan nog van opbeurende woorden. Je snapt, dat ik die woorden waardeer en ze mij ter harte zal nemen. D.w.z. dat wanneer Frans of mijn mix-partner (waarover je het vreemd genoeg helemaal niet hebt) een bal mist, ik hem of haar zal toebijten “wat heeft Gerard nou gezegd”. 

 

Lees meer

Opruimwerkzaamheden

Afgelopen vrijdag zijn er een aantal trouwe leden bezig geweest om de banen weer helemaal bladvrij te maken zodat iedereen weer met volle teugen van de tennisbanen kunnen genieten!!

Lees meer

Geslaagd 50+ toernooi

Maandag 11 september 2017 werd op ons tennispark het regionale 50+tennistoernooi georganiseerd. Het toernooi werd onder prima weersomstandigheden afgewerkt. Het voorspelde slechte weer brak los, vrijwel direct na afloop van de wedstrijden. Deelgenomen werd door 32 deelnemers, die in 2 poules hun wedstrijden speelden. Per poule dus 16 deelnemers, zodat de vier banen volledig werden benut. Ieder speelde vier wedstrijden van 3 kwartier. 

Lees meer
Gerda, Marije, Arne en Robin

Resulaten enkel clubkampioenschappen

Door Geert Lanjouw

In het weekend van 8 tot en met 10 september zijn de clubkampioenschappen enkel van de Havelter Tennisclub gehouden. Hoewel de weersverwachtingen niet geweldig waren, was dit alleen van invloed op de vrijdagavond. Toen moesten er een paar wedstrijden worden afgelast. Voorgaande jaren werden de enkelkampioenschappen afgewerkt tijdens een lange periode in het winterseizoen. 

Lees meer
Jij jij

Nieuwe partner

Hoi Kees,

Als (beroeps)geïnteresseerde in al het wereldgebeuren volg ik vanzelfsprekend nauwlettend ook nog steeds het nieuws rond de Havelter Tennisclub. Dus zie ik op mij pc via toernooi.nl dat jij vrijdag de dertiende! (oktober) je opwachting zult maken bij de nieuwe aflevering van de clubkampioenschappen. En dit keer met warempel Frans Hiemstra aan je zijde en niet met mij. Dat vervult mij met weemoed. 
Jij met een andere tennispartner. Dat zal even wennen zijn. Want in het dubbel vormden wij samen een gekende combinatie. Een vast koppel op het HTC-complex. Ingegeven door de gedachte, dat je van wisselende contacten zonder de nodige voorzorgsmaatregelen enge ziektes kunt oplopen. Althans zo wil de overheidsvoorlichting ons doen geloven. Niet iedereen bij HTC denkt daar hetzelfde over. En dat is maar goed ook. Onder de liefst 92 deelnemers zie ik verrassende koppels, die tot grootse prestaties in staat zijn. Qua resultaten zal het ongetwijfeld niks uitmaken, of jij door Frans of door mij wordt gesecondeerd. Het blijft kanonnenvoer voor veel tegenstanders. Jouw overstapje was niet geheel vrijwillig, want ik besloot mijn heil elders in Nederland te zoeken, te ver van Havelte om lid van deze club te blijven. 

Lees meer

Jeugdsport- en jeugdcultuurfonds

Woont u in de gemeente Westerveld en heeft u minderjarige kinderen? Dan biedt de gemeente een aantal regelingen waar u als ouder gebruik van kunt maken als u een lager inkomen heeft. Twee van deze regelingen zijn het jeugdsport- en jeugdcultuurfonds. 

 

Lees meer

Foto's HTC Feest online; 85 en nog steeds prachtig!

Tekst Gerard Veerkamp
Foto's Geert Lanjouw

Piet Boverhof, een van de superseniortennissers die waren uitgenodigd om de feestavond van de 85-jarige Havelter Tennisclub via een demonstratiepartij extra luister bij te zetten, verwoordde het tegen mij zo: ‘Ik ben vooral trots op het feit, dat ik door tennis ontzettend veel vrienden ontmoet. Een groot aantal van hen komt wekelijks van heinde en verre naar Zuidwolde om samen te trainen of competitie te spelen. De vele toernooi-overwinningen vallen daarbij in het niet. Dat zijn dan meer de krenten in de pap’.

Lees meer

Chèr Gérard, Goede Gerard

 Je zult na je Franse vakantie-uitstap toch warempel weer een beetje Nederlands verstaan. Ik ga in elk geval in onze landstaal door.
Dank voor je uitgebreide epistel en voor de ons HTC-ers geboden mogelijkheid meer inzicht te krijgen in het reilen en zeilen (is het in dit geval lopen en hopen?) van clubgenoten tijdens de 4-daagse. 

Lees meer
Gezelligheid in de kantine

Pompoentoernooi geslaagd!

De eerste woensdagmorgen na het Havelter feest is vanouds het moment voor het Pompoentoernooi, een activiteit voor vrouwen die van tennis en gezelligheid houden en op woensdag 6 september zijn 16 vrouwen toch even stevig in de weer geweest.
De eerste helft van de morgen was er een doordringend gedruppel om ons heen maar na de koffiepauze was het droog en kwam er bij tijd en wijle een mager zonnetje tevoorschijn!
Het werd dus alleen maar leuker en er werd dan ook stevig gestreden wat uiteindelijk een gevarieerd puntentotaal opleverde.

Lees meer
Heidi &  Tineke

Hoi Kees

Voordat ik jou vraag hoe het daar in het Verre Noorden is, moet ik allereerst een belofte inlossen. In jouw vorige brief riep je mij op, nee verplichtte jij me min of meer, in mijn nieuwe woonplaats naar HTC-clubgenoten Tineke van der Linden en Heidi Oosten te zwaaien als ze op de derde dag van de Nijmeegse Vierdaagse door Groesbeek zouden wandelen. Ik stond daar niet alleen urenlang de verrichtingen van Heidi en Tineke en die 40.000 lopers gade te slaan, maar ik heb onze Havelter helden ook op de gevoelige plaat gezet, zoals dat in die overbekende clichétaal heet. En het bewijs daarvan zie jij en zien al die andere HTC-sitelezers en -kijkers op onderstaande foto

Lees meer
HTC open 2017

“HAVELTE OPEN” van 17 juni tot en met 25 juni.

Door Geert Lanjouw

 

De HTC-tennisbanen vormen van zaterdag 17 juni tot en met zondag 25 juni het schitterende decor voor de deelnemers aan het jaarlijkse HAVELTER OPEN toernooi. De deelnemersaantallen zijn de laatste jaren enorm toegenomen en mede daardoor wordt er nu ook onderscheid gemaakt in de leeftijdsgroep tot 35 jaar en 35 jaar en ouder.  In de beide weekenden wordt overdag gespeeld en van maandag tot en met vrijdag wordt vanaf zes uur gespeeld. Het maximum aantal deelnemers is gesteld op 125. Ruim voor de laatste dag van inschrijving is het aantal van 110 deelnemers reeds bereikt, zodat het weer een overvol programma gaat worden. Dus op ieder moment van de dag (weekenden) of avond (doordeweeks) is er wel wat te beleven en zullen de vier banen bezet zijn.

Lees meer

Hoi Kees,

Het heeft even geduurd - druk, druk, druk met schoonmaken, verhuizen, klussen, verjaren - voordat ik eindelijk jouw laatste brief beantwoord. Maar dan heb je ook wat. Het dreigt een lange brief te worden, vrees ik, dus ga er maar even voor zitten.

Ik vermoed overigens dat je je bij het terstond lezen van mijn brief reeds in zithouding bevindt, aangezien ik ‘m tik daags nadat jij een slotakkoord hebt aangeslagen in de voorjaarscompetitie. Dat was tevens de enige keer dat jij je in ons - nou ja een beetje ons, want ik ben halverwege afgehaakt - herenteam op de baan verdienstelijk maakte. Een blessure hield je lange tijd aan de kant. En bijna sloot je met behulp van ‘schoonvriend’ Rob het seizoen zelfs af met een overwinning. Pas na een tiebreak legde jij het moede hoofd in de schoot. Maar trots kunnen wij allen zijn. Want op een derde plek eindigen, dat is een compliment waard. Zo hoog is het OL-mannenteam van HTC nog niet in deze hoogwaardige vierde klasse beland.

Lees meer

LED- verlichting

Enkele jaren geleden is HTC begonnen met inzetten op duurzaamheid. Het clubgebouw is geïsoleerd, er zijn diverse water- en energiebesparende acties doorgevoerd en er zijn zonnepanelen geplaatst. Als voorlopig laatste stap is in de laatste week van april de bestaande verlichting vervangen door LED-verlichting. Naast het feit dat het energie bespaart geeft het ook beduidend meer licht.

Lees meer

Maak kennis met tennis

Vorige maand is de actie “maak kennis met tennis” georganiseerd. Deze actie is uitermate succesvol verlopen. Uitgesmeerd over 2 avonden hebben in totaal 27 mogelijk nieuwe leden kennis gemaakt met onze mooie sport. Deze 27 mogelijk nieuwe leden hebben dubbels gespeeld met leden van onze vereniging. De avonden zijn prima verlopen en er heerste een heel gezellige en ontspannen sfeer.

Lees meer

Goede Gerard

De Fransen (althans sommige Franstaligen) zeggen “partir, c’est mourir un peu”, vertrekken is een beetje doodgaan. Dat is natuurlijk iets dat we jou niet gunnen, ondanks het feit dat degenen die jou kennen hier bij onze club, het niet echt leuk van je vinden dat je weggaat. We weten ook dat je overwegingen hebt die nou eenmaal meer wegen dan verenigingsbelang of groepsplezier. En dat pleit dan weer wèl voor je, dat je dat gewicht serieus neemt.

Maar ik wil het eigenlijk over dat aspect hebben in het Franstalige gezegde, dat naar mijn mening de hele gedachte nogal onvolledig maakt. Immers, er wordt gesproken over het dodelijke leed van de vertrekkende, jij dus. En de achterblijvers dan? Hebben die totaal geen negatieve gevolgen van het vertrek van die bijna dode vertrekker?

Lees meer
HTC open 2017

Doe ook mee aan het HTC Fysio Havelte toernooi!

De clubkampioenschappen zijn een paar weken achter de rug. De voorjaarscompetitie is in volle gang. En daar staat alweer een volgende activiteit op ons sportpark voor de deur: het jaarlijkse Open Toernooi. Dit toernooi vindt plaats van zaterdag 17 t/m zondag 25 juni.

Het Havelte Open heeft op drie fronten een ander ‘gezicht’ gekregen. Allereerst kunnen tennissers nu in twee leeftijdscategorieën inschrijven: 17+ en 35+. Vervolgens heeft het toernooi een andere naam gekregen: HTC Fysio Havelte, omdat Fysiopraktijk Havelte de nieuwe sponsor is van het Havelte Open. En ten derde krijgen de deelnemers en toeschouwers te maken met de gloednieuwe lichtinstallatie, waardoor de condities om tot sportieve hoogstandjes te komen sterk zijn verbeterd.

Lees meer

Competitie wk 3: ‘Oude’ mannen, snelle leerlingen

Door Gerard Veerkamp

In de week na Pasen kwamen alleen de dubbelaars in de dinsdag- en vrijdagcompetitie in actie. De leden van de zaterdag- en zondagploegen hebben volgens de tennisbond kennelijk twee weken rust nodig om van allerlei eieren- en chocoladegepeuzel te herstellen.

Van de vrijdagploegen was het optreden van de 35+-mannen het meest opmerkelijk. Om verschillende redenen. Allereerst de uitslag tegen Heeten: 5-0. Wie denkt dat het bij deze score een walkover voor de HTC’ers was, heeft het knap mis. Liefst drie partijen werden via een supertiebreak (cijfers 14-12, 10-8 en 10-3) in het voordeel van de duo’s Hylke de Graaf/Albert Woltman, Gerard Veerkamp/André Kreuze en Geert Jan de Wit/André Kreuze beslist. Waarmee die gasten de wijze raad van de week ervoor om vooral eens te gaan trainen op het spelen van tiebreaks kennelijk stevig ter harte hadden genomen. De combinaties Geert Jan/Hylke (6-3 en 6-4) en Albert/Gerard (6-1 6-4) lieten het niet zover komen. Deze wedstrijd kende nog een nieuwswaardige vermelding: het was de afscheidswedstrijd van Gerard, die nu pogingen onderneemt om zich tot ‘de schrik van Groesbeek‘ te ontpoppen. Nog een bijzonderheid die avond: Kees Vingerhoets was dan wel zo geblesseerd dat hij niet kon tennissen, dat weerhield hem er niet van de ganse avond de kunstjes van zijn ploeggenoten te aanschouwen en de happen vooraf, tijdens en na het duel te verzorgen. 

Lees meer

Competitie wk 2: Paasweek 2017 goed voor HTC

Door Gerard Veerkamp

Het 35+-mannenteam won zaterdag met 4-2 van Oosterwolde en staat na twee duels op een gedeelde eerste plaats. Het lijkt een klasse waarin de onderlinge verschillen tussen de acht ploegen bijzonder klein zijn. Dat betekent waarschijnlijk tot het einde van de competitie volop spanning.

Aanvoerder Bastiaan Tuin kreeg flink klop (6-2 6-0), maar Johan Haar (in drie sets), Auke Kuipers en Roelof Pruntel  zorgden voor een 3-1 tussenstand. Bastiaan en Johan sloegen in het dubbel het vierde punt bij elkaar, terwijl Auke en Roelof met 6-3 5-7 en 6-7 samen de boot ingingen. 

Lees meer

Competitie wk1: Mannen flitsend van start

Het mannenteam heeft net als vorig seizoen kampioensaspiraties en wil uit de zevende klasse promoveren. Daartoe zetten ze zondag een eerste stevige stap. Wolvega werd met een 6-0 nederlaag huiswaarts gestuurd. Maarten van der Gronde, Willie van der Spek, Luco Huisman en William de Lange hadden geen kind aan hun tegenstanders. Alleen Willie had in zijn single drie sets nodig om te winnen.

Lees meer
Dat was het dan. Zeg maar dag met je handje tegen HTC

HTC en de grootverdieners

Tekst Gerard Veerkamp, foto’s Berry Buitelaar en Gerard Veerkamp

Eén ding is wel duidelijk geworden na afloop van de finales van de clubkampioenschappen 2017: HTC telt enkele grootverdieners als het om de prijzen gaat. Want ga maar na: Geert Jan de Wit tweemaal eerste prijs; Tineke van der Linden tweemaal eerste prijs; Petra Posthuma de Boer tweemaal eerste prijs; Martijn Koopman tweemaal eerste prijs; Roelof Pruntel een eerste en tweede prijs; Renée Haartsen, een eerste en tweede prijs, Lies Vingerhoets, tweemaal tweede prijs; Sandra Bos winterkoninkje (v) en tweede prijs; Johan Pekel winterkoninkje (m) en tweede prijs.

 

Lees meer

Hoi Kees,

Dank voor je laatste ‘brief’ aan mij. Laat ik beginnen met een heftig antwoord te geven op jouw slotzin, die luidde: ‘Laat me jou en jouw team een succesrijke competitie toewensen’. Die wens zal slechts deels aan mij en mijn ploeg besteed zijn. Want ik zal als (mede)speler en als aanvoerder deze voorjaarscompetitie niet volmaken. Vanaf begin mei verlaten mijn huisgenoten en ik deze regio (en ik deze tennisclub) om ons in Groesbeek te vestigen. Dit zat er al een tijdje aan te komen, maar dreigt nu wel erg definitieve vormen aan te nemen. 

Lees meer

Goede Gerard

Goede Gerard

Zojuist begaf ik me op de website HTCHavelte.nl (de mensen een beetje de weg wijzen) en daar kwam ik toch een paar zaken tegen die mijn belangstelling bijzonder kietelden. Ten eerste het feit, dat de briefwisseling tussen jou en mij mank gaat aan continuïteit en met dit schrijven tracht ik daarin verandering te brengen. Het is immers weer de tijd, waarop allerlei competitie-aangelegenheden boven de sneeuw uitkomen. Dan verwacht ik in elk geval, dat ook de website uit de mottenballen komt en dat de tijd, dat je er niet op surft omdat het veel te druk is, nadert ofwel is aangebroken.

 

Lees meer

Spetterende finale-avond op 31 maart

Vrijdag 31 maart is het zover. Dan sluiten we bij HTC het vrijdagse overwinteringsevenement af. Een overwintering in de succesvolle vorm van de afgelopen jaren: de strijd om de clubkampioenschappen en het duel wie winterkoninkje (m/v) van het seizoen 2016/2017 wordt.

Op 7 oktober sloegen de eerste van 77 deelnemers de eerste ballen op vrijdagavond. Met onderbreking van enkele nogal winterse avonden volgden er nog vele enerverende sessies. Na nogal wat kunst- en vliegwerk is het ons en jullie gelukt het toernooi tot aan de acht laatste partijen af te werken. Met als spetterend slot de finales van de laatste dag van maart.

Lees meer

Op zoek naar nieuw bloed in HTC-aderen

Het voorjaar lonkt. Ook bij de Havelter Tennisclub. En ongetwijfeld ook bij inwoners van Havelte, Havelterberg, Darp en Uffelte, die graag een balletje willen slaan. Maar die nog niet de mogelijkheden daarvoor in Havelte hebben ontdekt. Ook HTC kan met haar huidige 225 leden nog meer sprankelen met nieuwe enthousiaste tennissers.

Voeg die twee constateringen samen en je komt tot een win-winsituatie. En tot een evenement waarbij ‘nieuwe’ gasten en ‘oude’ leden elkaar in een gezellige sportieve sfeer op de baan ontmoeten.

Lees meer
Marjolijne Schellenbach zet het voorjaar in de tuin.

De ware HTC’er (NL)doet het weer

Tekst en foto’s Gerard Veerkamp

Zaterdag 11 maart was het ook bij de Havelter Tennisclub weer zover. Ruim 25 clubleden hadden gehoor gegeven aan de oproep van het HTC-bestuur om zich in het kader van de actie NLDoet voor de vereniging in te zetten.

Met als direct prettig gevolg dat het park, de naaste omgeving en het clubhuis er na enkele uren van noeste arbeid opnieuw knap netjes bijliggen en -staan. En dat de clubkas door deze schoonmaakactie eveneens met enkele honderden euro’s wordt gespekt.

Lees meer

Deel deze nutteloze kennis

Door Gerard Veerkamp

In het dagblad Trouw van zaterdag 14 januari stort redacteur Jonah Kahn zich op die eigenaardige telling in tennis. Dat doet hij in het kader van de vaste rubriek ‘NUTTELOZE KENNIS’. De lezers van de HTC-site wil ik zijn column niet onthouden. Wellicht heeft ooit een van de clubleden in zijn of haar spaarzame en kostbare vrije tijd zich ook over dit vraagstuk gebogen, wat ik overigens ten zeerste betwijfel. Voor kennisliefhebbers en andere nieuwsgieren onder ons volgt hieronder Kahns artikel. Per slot van rekening lezen - naar mijn inschatting - niet bar veel HTC’ers Trouw en/of hebben een digitaal abonnement op Blendle. Ter nadere informatie: Jonah Kahn is niet zomaar iemand. Hij kan best een aardig balletje slaan. Kahn behoorde niet voor niets jarenlang tot de absolute top van het nationale tafeltennis. Uit een sport dus waar meerdere huidige tenniscracks hun sportieve roots hebben liggen.

Lees meer
Schavuit deez

Hoi Kees

Hoi Kees,

Ja, mooi hè, dat woord schavuit. Ik heb het na jouw dringende advies onmiddellijk doorgegeven aan de redactie van de Taalstaat in een poging het woord schavuit te laten opnemen in het Grote Vergeetwoordenboek. Helaas heb ik (nog) geen bericht gekregen van de KRO/NCRV, dat Nelleke Noordervliet, schrijfster/historica/kenner moderne letterkunde, het eveneens behaagt dit woord voor eeuwig te omarmen. Maar wie weet, de tijd is geduldig.

 

Lees meer

Goede Gerard

Goede Gerard,

Het is weliswaar een volstrekt andere uitwisseling van informatie tussen jou en mij die me inspireert om maar weer eens een belangwekkend schrijven aan je te richten; ik kan het gewoon even niet voor me houden. Je maakte mij in die informatieuitwisseling uit voor ‘schavuit’.  Het beroerde mij enorm. Niet zozeer dat ik door jou voor ‘schavuit’ werd uitgemaakt, ik heb tijdens en na het tennissen wel ergere dingen van je te horen gekregen. Bovendien heb ik wel iets schavuiterigs.

 

Lees meer
Tennis korf

Huppelend naar de glühwein

Door Gerard Veerkamp

Hét beeld van de kersttennisavond op vrijdag 16 december: Renske Hiemstra en Jacob Gemmeke huppelen - op initiatief van Jacob - hand in hand en glunderend van oor tot oor de baan af. Op weg naar de glühwein. Zojuist hebben ze samen in een spectaculaire pot het koppel Lies Vingerhoets/Roelof Pruntel verslagen.

Nog een beeld van de HTC-clubkampioenschappen/het winterkoninkje, dat mij is bijgebleven: een paar weken daarvoor verslaan Auke Kuipers en Albert Woltman, die in hun poule nog geen partij hebben gewonnen, uiterst verrassend het favoriete duo Martijn Koopman/Jaap de Vries. Na het laatste punt springt Albert als een kind zo blij een gat in de lucht, omhelst zijn makker en vliegt naar het net om de gelukwensen van de tegenstander in ontvangst te nemen. Kijk beste mensen, daar doe je het als organisatiecommissie van dit jaarlijkse winterfestijn dus voor. 

Lees meer

Bultjes

Hoi Kees,

Je brief dwingt me snel te reageren. Jouw blad- en bultbelevenissen langs de HTC-tennisbanen doen mij bijna vanzelfsprekend denken aan een gezegde als ‘geen blad voor de mond nemen’. Flauw, flauw natuurlijk, maar ik wil mij niet beter voordoen dan ik ben.

En zoals jij geregeld terugvalt op naslagwerken als de Dikke van Dale, zo pakte ook ik deel 1 van dit standaardwerk weer eens uit de boekenkast. En stuitte daarbij op de uitleg van ‘de bladeren vallen van de bomen’: het wordt herfst. Dat roept bij mij direct associaties op, zoals ‘de herfst van m’n leven’. Een lied, dat Willeke Alberti - jou welbekend, wellicht zelfs welbeluisterd - vaak gloedvol vertolkt tijdens optredens voor ouderen. Sorry, maar dan brengt me welhaast automatisch weer bij jou.

Lees meer
Kerstjes

Sint bezoekt leeftijdsgenoten

5 december, Havelte anno heden

Wie komt daar warempel aangeschreden?

Op de weg langs het tenniscomplex

Staan wat ‘ouwe jongelui’ licht perplex

Daar loopt die goede man, niet op hoge poten

Maar waardig, richting leeftijdsgenoten

(Dank aan MAX voor de titel van dit gedicht

Voor hem is zelfs een omroep opgericht)

Sint heeft ondanks veel drukte nog wel tijd

Voor een bezoekje aan de 55-plus sociëteit

Die grotemensenkinderen zingen luid:

Treed binnen, maar waar is uw Piet? 

Zo’n slaafse knecht heeft hij echter niet

Zonder Piet toont het wel een beetje kaal

Er is toch wel een naamgenoot in de zaal? 

Lees meer

Goede Gerard

Goede Gerard

Het meervoud van blad is of bladen of bladeren. Ik wil het over dat laatste meervoud hebben. In mijn onbezonnen jeugdigheid heb ik een jaartje geleden gezegd, dat ik wel bij het groepje enthousiasten wil horen die eens in de zoveel tijd wat willen doen aan het aanzien van ons park. Nu ben ik ook weer niet zo jeugdig, dat ik me zonder schroom aan die toezegging onttrek, dus ben ik af en toe aan de beurt.

 

Lees meer

Opgave Trainingen 2018

Ook deze zomer kan er weer getraind worden onder begeleiding van de trainer Mark Cossee. 

Door het toegevoegde formulier in te vullen en uiterlijk 23 maart retour te sturen kun je ook mee lessen. 

Lees meer

Drie nieuwe competitievormen

De KNLTB wil het succes van de competitie uitbreiden en ervoor zorgen dat het overgrote deel van tennissend Nederland in de toekomst competitie speelt. Doel is een verdubbeling van het aantal competitiespelers in 2025. Binnen een opgestart project is het volledige competitieaanbod tegen het licht gehouden en grondig getoetst bij de verschillende doelgroepen waaronder competitiespelers, niet competitiespelers, verenigingscompetitieleiders (VCL's), trainers en clubbestuurders. Hieruit blijkt dat er behoefte is aan een beter planbare competitie en een versoepeling van de regels. Om hierin tegemoet te komen biedt de tennisbond drie nieuwe, aanvullende competitievormen aan. Het huidige competitieaanbod blijft hierbij in tact.

Lees meer

‘Overwinteren’: we zijn begonnen!

Door Gerard Veerkamp

De kop is eraf. Op 7 oktober werden de clubkampioenschappen bij HTC afgetrapt. Dat lukte nog niet op alle banen, want door allerlei verhinderingen konden slechts vijf van de acht partijen worden gespeeld. Maar de week erop was het volle bak. En als alles meezit (het weer hebben we niet in de hand) dan staan er tot en met 20 januari op de vrijdagavonden steeds acht wedstrijden op het programma. Die eerste twee avonden verliepen soepel en tot veler tevredenheid (wellicht niet over alle resultaten), want een groot deel van de tennisfamilies bleef nog lang nagenieten. Als dat zo blijft, dan staan ons nog heel veel mooie dingen te wachten.

 

Lees meer
Kees is bezig met een gestage come back

Hoi Kees,

Hoi Kees,

Onder het motto ‘De paden op, de lanen in, vooruit met flinke pas. Met stralend oog en blijde zin’, gejat van het voor velen - met name ouderen - bekende kinderliedje,  toog ik begin oktober een weekje naar Zuid-Limburg. Niet dat ik mij luid zingend op allerlei holle wegen fris en fruitig voortbewoog. Dat laat ik over aan mensen van het type jo-met-de-banjo of mien-met-de-mandelien, wat overigens ook grotendeels enkel bij leeftijdgenoten bekend in de oren zal klinken. Zingen schijnt namelijk niet mijn sterkste kwaliteit te zijn, tenminste als ik afga op geluiden uit mijn naaste omgeving.

Dat tripje naar het grensgebied met onze zuiderburen ondernam ik enerzijds om me te verpozen in een lommerrijke omgeving, om mij in een buitenland te wanen, om te genieten van prima nazomerweer, enzovoorts. En anderzijds om kracht op te doen voor de komende maanden, wanneer wij getweeën ons in gezamenlijkheid op het centrecourt van het park van de Havelter Tennisclub gaan manifesteren. Je begrijpt dus dit voor mij een voorname reden was het geaccidenteerde heuvellandschap van die Limbo’s op te zoeken: ik ben zogezegd op hoogtestage geweest. Het bloed is nu in topconditie. En dat is ook hard nodig, zeker nadat ik onderstaand krantenartikel onder ogen kreeg:

Lees meer
Anne Jonker

Oud-groundsman Anne Jonker overleden

Door Gerard Veerkamp

Anne Jonker (82), die tot 1 januari 2012 ruim 25 jaar groundsman bij de Havelter Tennisclub is geweest, is zondag 25 september overleden. Zoals de rouwkaart vermeldt ‘Te midden van ons allen is mijn lieve man, onze lieve vader, schoonvader, opa en over-opa rustig ingeslapen’.

Gedurende die kwart eeuw was Anne, geboren en getogen Havelter, niet weg te denken bij HTC. Hij zorgde ervoor, dat de gravelbanen op het park aan de Binnenesweg/Havelter Schapendrift bespeelbaar waren. 

Lees meer
Groep A

Vijftigplussers werken zich in het zweet

Door Gerard Veerkamp

‘Hoe warm het was, en hoe ver’. Zo luidt de titel van het eerste hoofdstuk van het verhaal ‘Een oude kennis’ uit de Camera Obscura, het boek van de Nicolaas Beets, dat hij onder het pseudoniem Hildebrand 177 jaar geleden liet verschijnen. Zeker aan het eerste deel van die zin moest ik maandag 12 september geregeld denken, nadat ik me door Dick Crouse had laten strikken om als invaller bij het jaarlijkse 50+toernooi deel te nemen. Hoewel ik al enkele jaren gerechtigd schijn te zijn mij tot deze categorie te laten rekenen, was dit mijn debuut. 

Lees meer

Wedstrijdcommissie enigszins ‘verbouwd’

De wedstrijdcommissie van de Havelter Tennisclub is, om in vertrouwde verbouwtermen te blijven, gerenoveerd. Niet dat de commissie een totaal ander aanzicht heeft gekregen, maar er zijn en komen toch enkele wijzigingen in de vorm van personen en werkzaamheden. 

Lees meer
HTC groen

Jeugd eindigt wel in de top

Bij de HTC-senioren mag het veelal kommer en kwel zijn wat betreft de prestaties in de voorjaarscompetitie, de jeugd geeft dit seizoen aan hoe het wel moet. In de competitie ‘groen‘ eindigde het tweede team van de Havelter tennisclub op de tweede plaats. Pas in laatste wedstrijd kaapte TOGO de eerste plek weg voor de neus van onze sterren-in-de-dop: Sam Borst, Floris Klunder, Roos Kuipers en Niels Ouwens. Het werd in dat onderling duel een 3-3 gelijkspel, daar waar HTC een overwinning nodig had om de titel te pakken. TOGO behaalde 13 punten, HTC 12.

 

Lees meer

Degradatiespook waart rond

Door Gerard Veerkamp

Ja mensen, we halen maar weer eens een sportcliché van stal: het degradatiespook waart rond in Havelte (dat zijn dan prompt twee clichés). Met nog één speelronde te gaan kan het 35+-mannenteam op zaterdag de veilige zesde plaats niet meer bereiken. Dat lukt het eerste gemengd dubbelspelteam eveneens niet. Terwijl alleen via een wondertje  - dat wil zeggen komende vrijdag een 4-0 overwinning - het tweede team zich in die eerste klasse kan handhaven.

Alleen een klinkende zege op mededegradatiekandidaat Valthe had de 35+mannen nog enige kans op behoud van het hoofdklasseschap opgeleverd. Maar het pakte zaterdag heel anders uit. Zonder Bastiaan Tuin, maar met invaller Albert Woltman, werd het een 5-1 nederlaag. Alleen het dubbelspel van Auke Kuipers en Roelof Pruntel zorgde voor Havelter succes

Lees meer

Mannen lopen meer achterstand op

Door Gerard Veerkamp

De hervatting van de voorjaarscompetitie na een korte meivakantie was niet echt succesvol voor de HTC-teams. Onze vrouwenploeg op zondag boekte een gelijkspel, maar de andere teams leden een nederlaag.

Het 4-2 verlies van de 35+-mannen tegen mededegradatiekandidaat Emmen kan wel eens catastrofaal zijn voor behoud van het hoofdklasseschap. Met nog twee duels te gaan staat HTC op de een na laatste plek, met vijf punten achterstand op Emmen. HTC ontmoet nog nummer laatst Valthe, maar daar mag Emmen ook nog een keer tegen optreden. Lichtpuntje was het feit, dat Bastiaan Tuin na zijn enkelblessure uit de eerste speelronde eindelijk weer beschikbaar was. Hij won zijn single niet, maar samen met Johan Haar wel het dubbelspel. Roelof Pruntel zorgde voor het tweede Havelter winstpunt via een knappe tweesetszege. Johan Haar en Auke Kuiper gingen in drie sets onderuit, terwijl Auke met Roelof eveneens geen succes in het dubbelspel had. 

Lees meer

‘Jongemannen’ houden HTC-eer hoog

Door Gerard Veerkamp

Het weekeinde van 7 en 8 mei was verrukkelijk. Eindelijk: voor het eerst dit jaar echt tennisterrasweer. De resultaten van de HTC’ers waren echter niet zo zonnig en staken daarbij schril af. Alleen het zondagse mannenteam pakte de volle winst. De vrouwen bereikten een gelijkspel, maar de andere zes HTC-ploegen leden in speelronde 4 een (dikke) nederlaag.

De 6-0 zege van het mannenteam - deze keer bestaande uit Arne Lanjouw, Willie van der Spek, Luco Huisman en Mark Hoogeveen - tegen De Mersch mag geen verrassing heten. De tegenstander had nog geen enkele partij gewonnen en slaagde er tegen Havelte zelfs niet in één game te bemachtigen. Halverwege deze voorjaarscompetitie staat HTC op de derde plek. 

Lees meer

Havelte Open 18 - 26 juni: tennisspektakel en nog veel meer

Traditiegetrouw organiseert HTC in juni het Havelte Open. In dit toernooi wordt gespeeld in één leeftijdsklasse: 17+. In de loop der jaren is het toernooi uitgegroeid van een evenement van 4 of 5 dagen naar een volle week. Dit jaar worden er zelfs wedstrijden gespeeld in een vóórweekeinde. Het toernooi op het tennispark aan de Binnenesweg begint op zaterdag 18 juni. De finales vinden plaats op zondag 26 juni.

Lees meer
Finalisten 2015

HTC Havelter Open 17+ datum gewijzigd!!

Het Havelte Open 17+ toernooi is deze zomer een week later dan in andere jaren. Dit betekent dat het toernooi van 18 juni t/m 26 juni plaats zal vinden. De inschrijving is geopend. Je kunt tot 8 juni inschrijven op toernooi.nl. Dit heeft tevens gevolgen  voor de bardiensten in deze week. Bekijk het bardienstschema of dit ook consequenties heeft voor jouw bardienst. 

Lees meer
Donkere lucht

35-plussers tiebreakkampioen

Door Gerard Veerkamp

Onze mannelijke vertegenwoordigers in de zondagcompetitie kunnen hun eventuele  kampioensaspiraties even in de ijskast stallen. Door een 4-2 nederlaag bij De Hertenkamp staan ze weer met beide benen op de grond.

Na de enkelspelen keken Arne Lanjouw, Luco Huisman, Willie van der Spek en Mark Hoogeveen tegen een 3-1 achterstand aan. Alleen Willie won zijn single, waarvoor hij drie sets nodig had. Arne en Maarten van der Gronde wonnen hun dubbel, maar daar slaagden Willie en Mark niet in. 

Lees meer
Bart aan serve

Nederlagen troef in week 2

Het was wat overwinningen betreft een droevig weekje voor de tennissers van HTC. Alleen het mannenteam op zondag boekte een zege. De andere ploegen kregen met een nederlaag te maken of konden hun wedstrijd vanwege regenval niet voltooien.

Laten we daarom maar beginnen met de prestaties van de ploeg van aanvoerder Willie van der Spek. Tegen Grouw klopten Arne Lanjouw en Mark Hoogeveen in twee sets hun tegenstanders in het enkelspel. Maar omdat Maarten van der Gronde en Willie van der Spek in drie sets ten onder gingen, moesten bij deze 2-2 tussenstand de dubbels de beslissing brengen. De combinaties Arne Lanjouw/Luco Huisman en Willie van der Spek/Mark Hoogeveen pakten de winst voor HTC. 

Lees meer
Competitietaart

Genieten van slacht- en prachtpartijen

Door Gerard Veerkamp

De voorjaarscompetitie van onze 35+-mannenploeg was zaterdag tegen Trynwälden koud begonnen, of HTC kreeg al een lelijke tik te verwerken. Aanvoerder en beste speler Bastiaan Tuin verstuikte zijn enkel en moest opgeven, waardoor HTC heel snel tegen een 1-0 achterstand aankeek en Bastiaan ook niet in het dubbelspel kon worden ingezet.

In allerijl werd David Berhitoe, die nog nimmer op zo’n hoog niveau competitie heeft gespeeld, opgeroepen om samen met Roelof Pruntel te dubbelen. Die wedstrijd ging verloren, net als het dubbel van Johan Haar met Auke Kuipers. Omdat Johan en Roelof wel in hun single zegevierden, terwijl Auke kansloos was in zijn partij, werd het een 4-2 nederlaag.

Lees meer

Hoi Kees, Toppertje

Hoi Kees,

April 2016. De nieuwe voorjaarscompetitie staat voor de deur. Dat betekent een nieuwe lente met nieuwe kansen voor ons om te bewijzen, dat we het nog steeds niet verleerd zijn. Althans niet wat betreft tennis. Zeker nu het weer om het echie gaat. Dan gaat het erom spannen. Dan moeten we diep gaan. Dan dienen we veel, zo niet alles, uit de kast te halen. Dan worden we geacht tot het gaatje te gaan. De grenzen op te zoeken. (Je merkt, dat ik de sportpagina’s in mijn ochtendblad dagelijks niet oversla). 

Lees meer
HD A

HTC weer prima de winter door

Door Gerard Veerkamp

De clubkampioenschappen en de strijd om de eretitel Winterkoninkje zitten er weer op. Vanaf 2 oktober t/m 18 maart bevolkten 71 deelnemers aan dit jaarlijkse winterse clubevenement op vrijdagavonden en soms noodgedwongen op andere dagen de HTC-banen.

En het moet gezegd: het kostte de organisatoren - en dan met name Hennie Brugging als ‘bezitster’ van de wedstrijdcomputer - heel veel moeite om alle wedstrijden te laten plaatsvinden. De afzeggingen door blessures en andere oorzaken (‘Had ik wellicht moeten doorgeven dat ik volgende week met vakantie ga?’...) waren veel talrijker dan in andere jaren. En dan te bedenken, dat er in den lande geen toernooi te vinden is, waarbij de regels zo ongelooflijk soepel worden gehanteerd als bij HTC. Partner moet onderweg afhaken vanwege hardnekkige blessure? Dan proberen we toch een andere combinatie te vormen! Wellicht zijn we als toernooicommissie iets té meegaand en versterken we daarmee bij sommige deelnemers het idee: ‘dat lossen die lui van de toernooicommissie wel weer voor mij op’. Toch iets om over na te denken bij een volgende editie.

Lees meer
Pauze binnen

NLdoet’ers schonen park

Het was zaterdag 12 maart een drukte van belang op onze club. Niet dat er volop getennist werd, maar zo’n twintig mensen waren wel volop in de weer in het kader van de landelijke vrijwilligersactie NLdoet.

Met name buiten op het tennispark pakten zij enkele noodzakelijke werkzaamheden aan. Zo werden onder meer reclamedoeken, banken en paden schoongemaakt, kregen bomen en struiken een snoeibeurt, werd nieuwe (buiten)verlichting geïnstalleerd, het tuintje gefatsoeneerd en kreeg die tuin met de komst van de lente een vrolijker gezicht via het planten van viooltjes. 

Lees meer

‘Burenhulp’ aan de leden gevraagd

Vorig jaar heeft HTC veel succes gehad met een speciale ledenwerfactie. Onder het motto ‘Maak kennis met tennis’ organiseerde Geert Lanjouw  een ‘buurttennistoernooi’. Die actie was zeer succesvol: HTC mocht veertien nieuwe leden verwelkomen. Reden genoeg om dit jaar eenzelfde actie te ondernemen.

In de tweede helft van maart zullen op doordeweekse avonden - bij voorkeur op onze maandagse en woensdagse toss-avonden - dubbelpartijen worden gespeeld. Daarbij speelt een lid van onze vereniging een paar partijtjes met mogelijk nieuwe leden.

Lees meer

Burgemeester knipt clubgebouw open

Tekst Gerard Veerkamp, foto’s Geert Lanjouw

Een knap stuk werk’. Zo betitelde Westervelds burgemeester Rikus Jager zaterdag 30 januari ons vernieuwde clubhuis. Die woorden bezigde hij, nadat hij in aanwezigheid van zo’n honderd belangstellenden een gigantisch lint met reuzenstrik had doorgeknipt.

 

Dat ‘openknippen van het gebouw’ ging overigens maar net goed. Amper een minuut voor zijn officiële daad kreeg Albert Woltman ineens een helder idee: zou die deur achter de strik wellicht nog op slot zitten? Ja dus, waarop van binnenuit vliegensvlug de toegangsdeur werd ontsloten. Anders had het gezelschap onder leiding van de burgemeester voor een dichte deur gestaan. De een zal dat komisch vinden, een ander denkt dat HTC dan een modderfiguur had geslagen.

Na deze openingshandeling prees de burgemeester de sfeer, saamhorigheid, energie en eigen dorpskracht van de tennisclub. Want bij HTC zorgden liefst 65 vrijwilligers ervoor, dat de vereniging nu de trotse eigenaar is van het ‘mooiste en duurzaamste clubhuis in de regio’. 

Lees meer
Clubhuis binnen

Maak van opening clubhuis een knaller!

Door Gerard Veerkamp

Zaterdag 30 januari 2016 dient, als het even kan, een gedenkwaardige dag te worden in de geschiedenis van de Havelter Tennisclub. Op die dag wordt officieel afscheid genomen van de megaklus om het clubhuis te verfraaien en te verduurzamen. Na twee jaar van noeste arbeid, verricht - naast de inbreng van professionele bedrijven - door zo’n 65(!) vrijwilligers van HTC-huize, opent burgemeester Rikus Jager vanaf 15.00 uur ons vernieuwde clubgebouw officieel. 

Lees meer

Dialoog in 2016

Ook in 2016 zijn Gerard en Kees weer actief bezig geweest met hun column. Klik gauw verder op bovenstaande button 'Column Hoi Kees, dag Gerard' om de column te lezen.

VUURWERK SPEKT DE HTC KAS!!

Met een ondertekende flyer help je onze tennisvereniging.

Koop jij vuurwerk in Nijeveen dan krijgt HTC 5% van het bestede bedrag.

Zorg voor een geldige flyer deze liggen in het clubhuis of zijn af te halen bij Huib de Wit.

Lees meer
Piet

Kerstavond: sfeer, spanning en bijna sensatie

Tekst en foto’s Gerard Veerkamp

Kerstavond 2015 bij HTC. Een uitnodigende entree: potjes met brandende waxinelichtjes in de bomen langs het zandpad naar het tennispark. Vuurkorven bij de ingang en op het terras. Een kerstversierd clubhuis, van binnen en van buiten. Achtentwintig HTC’ers tussen 19.00 en 23.00 uur op de baan. Nog eens zo’n twintig gasten, die komen kijken naar de prestaties van clubgenoten dan wel van naasten. Of gewoon gezellig samen willen zijn. Een Kerstman, die een kort bezoek aan het tennispark brengt. Kortom een geslaagde avond op vrijdag 11 december ter (bijna) afsluiting van het tennisjaar 2015, op weg naar 2016. 

Lees meer
Kerstboom

Vrijdag 11 december kerstavond bij HTC

Sinterklaas is op 6 december nog niet het land uit of de komst van de Kerstman dient zich bij de Havelter Tennisclub alweer aan. Op vrijdagavond 11 december is het clubhuis en het tennispark in kerststemming gehuld. Dan vieren we alweer bijna traditioneel het feit, dat Kerstmis in aantocht is, de HTC’ers tevens afscheid nemen van 2015 en 2016 feestelijk inluiden. En dat vanzelfsprekend niet alleen met muziek.

Lees meer

Wintertrainingsschema is bekend!

Het schema van de trainingen van Mark Cossee zijn bekend. Via onderstaande link kan het schema geopend worden.

Veel leerzame tennislessen toegewenst!!

Lees meer

Nieuwe column Hoi Kees, dag Gerard

Na een poos van rust komt Gerard weer terug met zijn Column in de rubriek 'Hoi Kees, dag Gerard'. Ook Kees kon daarop niet achter blijven en reageerde vrijwel direct. Gaat het allen gauw lezen!

De vloerbrigade

De laatste loodjes

De renovatie van ons clubhuis nadert haar voltooiing. De laatste ‘grote’ klus vond donderdag 22 oktober plaats: beton storten voor de vloer van het grotendeels vernieuwde en vergrote voorraadhok. Wat rest zijn afwerkingsklussen, zoals deuren inhangen, gipsplaten bevestigen enz. 

Lees meer
Westerveld deelnemers

Hennie en Martijn Westerveldkampioenen

Hennie Brugging en Martijn Koopman zijn zondag 11 oktober in het enkelspel kampioen van Westerveld 2016 geworden. Dat deden zij op het tennispark van Burmania in Vledder. Daar streden de vier tennisclubs uit Westerveld - naast HTC Havelte en Burmania - ook TV Diever en TC westerup uit Dwingeloo om de titels.

Lees meer
Najaarsvrouwen

HTC net geen eerste in najaarscompetitie

Het HTC-vrouwenteam is in de najaarscompetitie tweede geworden. Na vier klinkende overwinningen (drie keer 6-0 en eenmaal 5-1) leden de vrouwen in de laatste wedstrijd een 6-0 nederlaag tegen TC Hellendoorn. 

Lees meer

Hoe werkt inloggen bij de site van HTC?

Veel leden van HTC Havelte weten niet hoe ze moeten inloggen op de site van HTC. Of het is hun nog niet gelukt. Onderstaand vind je een uitleg wat je moet doen om optimaal gebruik te maken van de website van de tennisclub.

Lees meer
Houtmannen

En zo gaat het worden!

Zie ze staan: Ruud van der Laan, Olaf Buitelaar, Auke Kuipers, André Kreuze en Willem de Vletter. Trots en voldaan poseren ze voor de camera van Berry Buitelaar, die even de tijd neemt om hen te vereeuwigen. Maar om hen gaat het in eerste instantie niet op deze foto. Nee, waar alle HTC’ers oog voor moeten hebben, is die fraaie kopse kant van het clubgebouw. Het gaat natuurlijk om die planken, die alle buitenzijdes van het clubgebouw gaan verfraaien.

Lees meer

Wie worden de nieuwe clubkampioenen?

Het  winterkoninkje komt eraan

Terwijl de zomervakantie voor de meesten van ons erop zit, staat het volgende festijn al weer op de rol. De vrijdagse herfst- en winteravonden staan bij de Havelter Tennisclub opnieuw in het teken van de clubkampioenschappen. Met tevens aan het slot het antwoord op de vraag wie zich voor één jaar winterkoninkje (m/v) mag noemen. Vanaf 2 oktober tot en met 18 maart zullen, als de weergoden ons goedgezind zijn, de vier verlichte Pro Visionbanen, vanaf 19.00 uur volop bevolkt zijn door tennissende HTC’ers. 

Lees meer
Anita Trinks

Havelte Open 2015: een topper

Tekst en foto’s Gerard Veerkamp

Zes speeldagen lang vrijwel alle banen bezet. Prima winnaars, fraaie partijen om te spelen en te bekijken, geen wanklank wat betreft sportiviteit, een gering aantal onderbrekingen vanwege regenval, slechts een enkele opgave door blessures, bijna alleen vrolijke gezichten, een perfecte catering. Kortom - wat heet - editie 2015 van het Havelte Open Toernooi, van 15 t/m 21 juni op ons tennispark, is een groot succes geworden.

Lees meer
Kampioensteam 1. Van links naar rechts: Hennie Brugging, Berry Buitelaar, Anita Trinks, Josée Janssen en Olaf Buitelaar (Renée Haartsen en Jaap de Vries ontbreken).

Bubbels en bloemen voor kampioenen

Tekst en foto’s Gerard Veerkamp

Woensdag 3 juni bij HTC. Gezellige drukte op de wekelijkse tossavond en volop feest. De avond kreeg een feestelijk tintje omdat tussen het tossen door de twee teams, die dit voorjaar kampioen zijn geworden, werden gehuldigd.

Ook de vaste leden en invallers van de vijf andere competitieploegen waren uitgenodigd om in een gezamenlijke bijeenkomst afscheid van de voorjaarscompetitie te nemen. En dat in een omgeving waar ook anderen wekelijks hun tennisplezier beleven.

Het was dus een prima idee van het bestuur om dat op een tossavond te laten houden, zodat er een prettige mix van competitief en meer rereatief ingestelde clubleden (of een mengeling daarvan) kon ontstaan. En dat ontstond er ook. Bijkomend aspect was, dat de wekelijkse tossavonden wel wat gepromoot mochten worden, want de belangstelling daarvoor is dit seizoen tot nu toe niet geweldig. 

De wedstrijdcommissie memoreerde in vogelvlucht de tennisbelevenissen en -resultaten van alle teams met als sluitstuk de huldiging van de twee kampioensploegen. Dat zijn de beide gemengde ploegen die de HTC-kleuren hooghouden in de dubbelspelcompetitie op vrijdagavond. En wie zijn dan die matadoren, die bloemen en een glaasje bubbels mochten ontvangen?

Lees meer

Competitie wk 7(Slot):Ook dames/heren van team 1 kampioen

Door Gerard Veerkamp

Na team 2 is ook het eerste gemengde team op de vrijdagavond kampioen geworden. Om dat resultaat in de laatste wedstrijd van de voorjaarscompetitie te bereiken, moesten de HTC’ers tegen Ten Woude minimaal drie punten binnenhalen. En dat deden ze: het werd een 3-1 zege in Heerenveen.

Onder het toeziend oog van de niet-spelende Hennie Brugging, Josée Janssen en de net aan zijn schouder geopereerde Berry Buitelaar deden de HTC’ers wat van hen werd verwacht. Olaf Buitelaar en Jacob Gemmeke wonnen hun dubbel, Renée Haartsen en Anita Trinks eveneens, terwijl Olaf en Renée aan alle spanning een einde maakten door hun mixed simpel winnend af te sluiten. Jacob en Anita mochten hun laatste wedstrijd verliezen - wat ze ook deden - want met die drie winstpunten was HTC voor concurrenten Steenwijk en De Beampipers onbereikbaar geworden. Net als team 2 mogen de leden van team 1 (inclusief de nu nog geblesseerde Jaap de Vries) in de eerste klasse hun klasse tonen.

 

Lees meer

Tossen, huldigen en nog veel meer op woensdag 3 juni

De kans zit er dik in, dat HTC aan het slot van deze voorjaarscompetitie twee nieuwe kampioenen in haar gelederen telt. Dat zijn dan de beide gemengde dubbelspelploegen die op vrijdagavond hun kunsten/kunstjes hebben laten zien.

Team 2 is reeds in zijn  laatste duel kampioen geworden en gepromoveerd naar de eerste klasse. Maar ook team 1 staat op de rand van een kampioenschap, als het op vrijdag 30 mei van Ten Woude in Heerenveen met 4-0 of 3-1 wint.

Lees meer

Competitie wk 6: Gemengd team 2 kampioen!

Door Gerard Veerkamp

Het gemengde team 2 van HTC is vrijdagavond kampioen geworden en gepromoveerd naar de eerste klasse. Het had aan één punt genoeg om concurrent Westerhaar op de ranglijst voor te blijven en de titel te bemachtigen. Dat lukte maar vraag niet hoe.

Lees meer
Havelte Open 17+ 2015

Havelte Open 17+ staat voor de deur

Van maandag 15 t/m zondag 21 juni organiseren we weer het Havelte Open 17+ toernooi. Een prima gelegenheid om zo kort na het beëindigen van de voorjaarscompetitie de krachten te meten met tegenstanders uit die competitie dan wel met andere tennissers van jouw niveau. 

Lees meer

Kom ook (weer) op de tossdagen!

Een van de aantrekklijkheden van het tennis bij onze club is dat er enkele keren per week tossevenementen worden gehouden. Dat zijn, zoals de meeste leden wel weten, gebeurtenissen waarbij je een half uur met steeds wisselende partners en wisselende tegenstanders gedurende een half uur een dubbelspelpartij speelt.

 

Lees meer

Competitie wk 5: Titel dichterbij voor gemengde teams

Door Gerard Veerkamp

De kans zit er dik in dat de twee gemengde dubbelspelploegen van HTC in deze voorjaarscompetitie kampioen worden. Beide ploegen staan bovenaan. Team 2 met drie punten voorsprong op nummer 2, team 1 met één punt meer dan nummer 2.

Lees meer

Competitie wk 4: 35+ers pakken koploper

Door Gerard Veerkamp

Roelof Pruntel hoorde ik vorige week op een trainingsavond tegen een clubgenoot  zeggen, dat hij zaterdag tegen de koploper moest aantreden. Dat wordt misschien wel een 6-0 nederlaag’’, mompelde Roelof. Hoe anders was zaterdag de werkelijkheid. De mannen van Joure betraden vol frisse moed en opgewekt de banen van ons tennispark om er uren later zwaar teleurgesteld weer vanaf te stappen. Met een 5-1 nederlaag aan hun broek mochten ze de thuisreis naar Friesland ondernemen. 

Lees meer

Competitie wk 3: Dubbelteam 2 halverwege op kop

Door Gerard Veerkamp

Het jongens-en-meisjesteam 2 op vrijdagavond staat halverwege de competitie bovenaan. Halverwege, omdat deze ploeg slechts zes i.p.v. zeven wedstrijden op het programma heeft staan. De overige teams spelen zeven duels.

 

Lees meer

Competitie wk 2: Gelijke spelen troef

Door Gerard Veerkamp

In de tweede competitieronde eindigden liefst vijf van de zes duels voor de HTC’ers onbeslist. Alleen het 35+herenteam op vrijdagavond slaagde daarin niet. Dat is niet zo verwonderlijk, want bij vijf partijen is een gelijkspel redelijk onmogelijk. Dit team besloot dan maar gewoon te winnen.

Lees meer

Competitie wk 1: Mannenteam flitsend van start

Door Gerard Veerkamp

De vraag bij de start van de voorjaarscompetitie was, hoe de drie gepromoveerde HTC-teams zich in die vernieuwde omgeving zouden manifesteren. Het antwoord: het herenteam won met 4-2, het 35+herenteam speelde gelijk (3-3) en de damesploeg begon met een 6-0 nederlaag.

Lees meer

Koningsdag ook Open Tennisdag

Maandag 27 april is het in Havelte niet alleen feest voor alle koningsgezinden, liefhebbers van kinderspelen of belangstellenden voor straatverkoop. Op Koningsdag is ‘s middags van één tot vier uur ook ons eigen tennispark een aangename plek om je met name sportief te vermaken. Als het officiële Koningsdagprogramma, georganiseerd door het Havelter Oranjecomité is afgelopen, is de bevolking welkom om op ons park met tennis kennis te maken. Dan kunnen mensen van alle leeftijden een balletje komen slaan.

Lees meer
Renske en Loed

Renske Hiemstra de ster van de avond

Tekst en foto’s Gerard Veerkamp

Dat was me een avondje wel, die vrijdag 20 maart, het slot van het winterkoninkjesfestijn annex clubkampioenschappen. Met - wat mij betreft - één ster, die boven alles en iedereen uitstak. Zonder ook maar een van de andere finalisten tekort te doen, gaat mijn meeste waardering uit naar Renske Hiemstra.

 

 

Lees meer
Shirts

Vrijwilligers (NL)doen het prima

Tekst Gerard Veerkamp

Foto’s Kees Vingerhoets, Anita Trinks en Hendrien Hogewoning

Op en rondom ons tennispark ziet het er weer prima uit. Na het nodige snoei-, veeg-, opruim-, zeem- en sopwerk mag dat ook wel. Het gevolg van een dagdeel hard aanpoten van zestien HTC-vrijwilligers, die in het kader van de landelijke actie NLDoet op zaterdag 21 maart de handen heel stevig uit de mouwen staken. 

Lees meer

Opgeven voor lessen

Het trainingsseizoen gaat weer gauw van start! Geef je daarom voor 21 maart op bij Mark Cosse. 

 

Lees meer

Buur(t)tennistoernooi op ons park

HTC organiseert op woensdag 25  en vrijdag 27 maart een buur(t)tennistoernooi voor inwoners van Havelte, Havelterberg, Darp, Nijeveen en Uffelte. Het doel van het evenement is om (nog) niet tennissende inwoners kennis te laten maken met onze sport. Van 19.00 tot 22.00 uur zijn de banen van het tennispark aan de Binnenesweg speciaal voor hen opengesteld.

Lees meer

HTC doet mee met NLdoet op 21 maart

HTC, onze club, doet dit jaar mee met NLdoet. Op zaterdag 21 maart is een voorjaarsschoonmaak op en om ons tenniscomplex een van de duizenden klussen in het kader van deze landelijke vrijwilligersactie.

Lees meer

Kantinediensten 2015

Beste leden,

De kantinediensten 2015 zijn weer via de mail verstrekt. De lijst hebben we tevens de lijst op de website gepubliceerd. Door hier te klikken kunt u de lijst direct inkijken.