Algemene informatie

Voor de nieuwe leden vindt u hier het inschrijfformulier.

Het lidmaatschap wordt automatisch één jaar verlengd.

Opzeggen

Wilt u uw lidmaatschap opzeggen? Doe dit dan schriftelijk voor 1 januari van het nieuwe kalenderjaar. Niet-tijdige opzegging betekent dat er nog een jaar contributie moet worden betaald.

De schriftelijke opzegging kan gericht worden aan: ledenadministratie@htchavelte.nl

Jeugdsport- en jeugdcultuurfonds
Woont u in de gemeente Westerveld en heeft u minderjarige kinderen? Dan biedt de gemeente een aantal regelingen waar u als ouder gebruik van kunt maken als u een lager inkomen heeft. Twee van deze regelingen zijn het jeugdsport- en jeugdcultuurfonds. 
Het jeugdsportfonds betaalt de contributie, kleding en eventuele attributen voor uw kind. Hiervoor is in het jeugdsportfonds een bedrag van maximaal €225,- per kind per jaar beschikbaar. Het jeugdcultuurfonds vergoed op jaarbasis maximaal €425,- U kunt dit bedrag aanvragen via een tussenpersoon. Kim ten Klooster-Dijkstra, beweegcoach van de gemeente Westerveld is één van die tussenpersonen. U kunt contact met haar opnemen via: beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl