Algemene informatie

Club

De Havelter Tennis Club (HTC) werd in mei 1932 opgericht door o.a. Mw. A. Waterbolk - van Dalsum. De toenmalige naam van de club was "Doe je best". Aanvankelijk werd er gespeeld op een grasbaan, die burgemeester Eggink, komend uit het voormalige Nederlands Indië en een hartstochtelijk liefhebber van de tennissport, had laten aanleggen in een gedeelte van zijn tuin (achter het oude gemeentehuis). De vereniging mocht er gebruik van maken.

Meer geschiedenis

Adresinformatie

Havelter Tennisclub
Binnenesweg 2
7971BZ Havelte
Telefoon 0521-342204 (kantine)

Postadres
Postbus 60
7970 AB Havelte

Over de club Overzicht