Jeugdcommissie zoekt versterking

‘met meer inzet, minder taken en dat allemaal voor onze enthousiaste jeugdleden t/m 18 jaar’

 We hebben diverse taken, die we graag onder meerdere mensen willen verdelen. Dus heb je affiniteit met de werkzaamheden en met de doelgroep, dan informeren we je graag verder.

Tenniskidscoördinator (administratief/digitaal) Hoeft geen zitting te nemen in jeugdcommissie, kan een zelfstandige functie zijn......
 &
Meedenkend, meewerkend commissielid (creatief/organiserend).

Tenniskidscoördinator (administratief/digitaal)

 • beheren/up-to-date-houden mailadressen jeugdleden
 • Bijhouden mailbox jeugdhtc@gmail.com
 • Contactpersoon jeugdzaken richting knltb
 • Inschrijven tennisteams competities
 • Invullen starttijden (i.o.m. VCL) thuiswedstrijden competitieteams
 • Mailcontact met tenniskidscoördinatoren/teambegeleider andere verenigingen omtrent competitie
 • Coördineren invullen uitslagen competitie
 • Afstemming baanbezetting tijdens competitie met Verenigings Competitie Leider (VCL)

Hoeveel en wanneer?
Niet wekelijks, maar rond deadlines, evenementen en tijdens competitie. Zodra systematiek eigen is, zal het steeds minder tijd vergen, zeker als je digitaal handig bent. Inwerken gedurende langere tijd gegarandeerd.

Voor wie?
Dit gedeelte zou ook door iemand ingevuld kunnen worden, die geen interesse heeft om zitting te nemen in de commissie, bijv. als je kinderen nog zo jong zijn dat ze nog niet tennissen of als je vooral affiniteit hebt met de administratieve kant van commissiewerk.
 

 

Meedenkend, meewerkend commissielid (creatief/organiserend)

 • Vergaderen op ca. 4 momenten in het jaar vooral vooraf aan aktiviteiten (informeel karakter). Taken worden hier onderling verdeeld naar persoonlijke draagkracht.
 • Verder regelen we ook veel kleinere dingen tussendoor via onze appgroep.
 • Voorbereiden van en inkopen doen voor activiteiten.
 • Begeleiding en regelen van hulp tijdens activiteiten.
 • Evt. begeleiden van een competitieteam of een enthousiaste ouder daarvoor zoeken.
 • Af en toe input leveren voor jaarverslag of nieuwsbrief.

Hoeveel en wanneer?
Niet wekelijks, maar rond activiteiten/evenementen en tijdens competitie. Met meer commissieleden kunnen we ook meer taken verdelen en kan een ieder hoeveel inzet hij/zij kan/wil leveren.
De activiteiten vinden vooral overdag plaats, door ons zelf te plannen.
De competitie is vooral op zondagochtenden (ca. 7x in het voorjaar en ca. 5x in het najaar)

We horen graag van je (jeugdhtc@gmail.com)!

Karina Crok (voorzitter/afgevaardigde bestuur)
Nienke Schrotenboer (lid)
MarijeVingerhoets (lid) contactpersoon in deze 06-12031993

Nieuws Overzicht