Waanzin

Hoi Kees,

In wat voor tijd leven wij? Dat vraag ik me geregeld en soms vertwijfeld af. Neem nou dat corona/covid19-virus. Voor de een betekent dat virus diepe ellende. Voor een ander komt dit als een soort godsgeschenk letterlijk uit de hemel vallen. Allerlei bijzondere domkoppen  en notoire querulanten zien ineens de kans schoon hun eigenaardige denkbeelden te koppelen aan dat al dan niet bestaande virus. En zich te verenigen in een clubje onder de naam VIRUSWAANZIN.

Nou ja, virus. Dat is al in hun ogen een waanidee. Het leverde hun al gauw het koosnaampje ‘gekkies‘ op, welke naam ze in eerste instantie wel te pruimen vonden. Maar toen het nationale journaille hen minder vleiend als ‘waanzinnigen‘ ging omschrijven, veranderden ze fluks hun naam in ‘VIRUSWAARHEID’. Alsof de baas van Microsoft ineens de ware veroorzaker van het ‘virus’ is. Alsof nimmer een aardse astronaut op de maan heeft gelopen. Alsof onze planeet nog altijd zo plat als een dubbeltje is. En dat wij - ik bedoel jij en ik - en wie weet nog enige andere inwoners onzer gemeente infantiele goedgelovige wereldburgers zijn. Ik wacht op het moment, dat er een WARE vogel opstaat, die ons plechtig meldt, dat vanaf heden de aarde het middelpunt van het heelal is, waar alles om draait. Dat beweerden ze overigens al in de Middeleeuwen.  

De oude wiskundige Nicolaas Copernicus (1473-1543) zou zich dan ongetwijfeld in zijn graf omdraaien. Hij berekende namelijk dat niet de aarde, maar de zon het middelpunt van ons heelal is, waar de andere planeten omheen draaien. Die theorie werd Copernicus toentertijd niet in dank afgenomen. Hij werd, net als zijn navolger, bijna-alleskunner Galileo Galilei, verketterd en pas veel later gerehabiliteerd.

Ik zou zeggen. Geef dat soort types, of ze nou dansles geven of een politieke partij leiden, niet de ruimte hun ideeën te spuien. Ze mogen er natuurlijk wel zijn, maar laten ze vooral hun bek houden, om maar eens wat huidige parlementaire taal te bezigen. Vanwege dat virus mogen ze toch al niet luid en duidelijk aan het woord komen. Voor je het weet heb je  390 euro boete aan je broek hangen. Een gang naar de rechter heeft al helemaal geen zin. Want overtreden dat soort lui de wet en worden ze daarvoor veroordeeld, dan zijn én de rechtspraak én onze maatschappij totaal corrupt.

Weet je Kees, in deze maatschappij waart al een paar jaar nog een virus rond, het AVG-virus. AVG staat voor Algemene verordening gegevensbescherming. De AVG is een Europese verordening die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door bedrijven, overheidsinstanties, organisaties, verenigingen enz. standaardiseert. Met onder andere als doel de bescherming van persoonsgegevens binnen de Europese Unie te garanderen. Daar heeft de Nederlandse tennisbond en dus ook Havelter tennissers mee te maken. En eveneens de organisatie, die voor HTC het digitale ‘verkeer’, waaronder de website, organiseert. Dat is de firma All United, die zoals de naam al zegt beoogt ‘allen verenigd’ te krijgen.

Verenigd komt van verenigen en dat is weer afgeleid van verenen. Meneer Van Dale omschrijft dat als tot één maken, samenvoegen. In deze coronatijd kun je momenteel enkel een tennisbaan reserveren via een digitaal afhangsysteem. En wat kom je dan naast de namen van medeverenigingsleden tegen? De term ‘afgeschermd persoon’. Wat is dat nou weer voor soort lid? Even zoeken in Van Dale wat een vereniging ook al weer is. Dat is ‘een verzameling mensen die zich met een bepaald doel georganiseerd heeft’. In ons geval, zo lees ik in de statuten van HTC uit de vorige eeuw (de huidige zijn nog steeds niet boven water) is het doel: het doen beoefenen en bevorderen van de tennissport. HTC tracht dit onder meer te bereiken door ‘het vormen van een band tussen de leden’. Wat staat er nog meer in die statuten? ‘De vereniging kent vijf categorieën leden: seniorleden, ereleden, leden van verdiensten, juniorleden en ondersteunende leden. Die leden hebben naar mijn idee namen. Een afgeschermd persoon acht ik geen echte naam. In meer eigentijdse bewoordingen: het is meer een nepnaam. Afschermen, wat is dat eigenlijk? Wederom Van Dale (‘Daar is ‘ie weer!’) van de plank gehaald. Afschermen is ‘als met een scherm afsluiten, beschermen’. Afschermen is ook ‘een slag, stoot of steek schermend afweren, met een stok, degen, sabel enz. pareren.’

Nou kan ik er nog enigszins begrip voor opbrengen, dat je als club niet wilt dat buitenstaanders kunnen meekijken wie er op welk moment op een van de tennisbanen zijn kunstjes vertoont. Maar dat bezwaar is al ondervangen, omdat je eerst met een persoonlijk wachtwoord moet inloggen om überhaupt een baan te kunnen reserveren. Ergo: alleen medeleden zijn op de hoogte. Onder meer die kennis over wat er zoal gebeurt op het complex schept een band. En die moet niet worden doorbroken door wat voor scherm dan ook. Zelfs niet door een afwerende slag via het racket als vervanger van stok, degen, sabel, enz.

Ooit besloot schreef Karl Marx (1818-1883) zijn Communistisch Manifest met de kreet: ‘Proletariërs aller landen, verenigt u!’ Ik zou in navolging van Marx, die met zijn manifest het door hem vervloekte kapitalisme bestreed en de arbeiders een hart onder de riem stak, willen zeggen: ‘Tennissers aller Drentse dorpen, (want je moet klein beginnen) verenigt u!’ ‘En ban dat verfoeide AVG-virus ui!’. Voordat we voor gekkie worden versleten. Of nog erger, voor waanzinnige.

Groeten (en maak je vooral niet druk),

Gerard.

Nieuws Overzicht