briefWISSELING

Goede Gerard

Je geeft nogal wat waanzinnige of juist zinnige feiten weer in je brief. Hoe je ook over deze tijd denkt, een positief aspect vind ik de grotere aandacht en ruimte die de onderzoeksjournalistiek krijgt. Gelukkig maar; waar feiten steeds minder belangrijk lijken te worden en verhalen steeds meer impact lijken te hebben, is de journalistieke waakfunctie absoluut onmisbaar. Je toont je hier een waardevolle vertegenwoordiger van je professie.

 

Je schroomt niet om in het roemruchte verleden te duiken, waar wetenschappers, overigens vaak maar ten dele bewezen, stellingen te berde brachten die de wereld opschudden.
Actueel en leuk in de tijd dat er weer Nobelprijzen aan allerlei toppers worden toegekend. Ik lees momenteel het boek van Martha Nussbaum “De nieuwe religieuze intolerantie”, waarin ze bescherming van de geloofsvrijheid bepleit als manier om goed om te gaan met in je omgeving verkerende mensen uit andere culturen. Ze concludeert -vanuit wetenschappelijke argumenten- dat angst voor de voor ons vaak onbekende religies en culturen ons verder weg drijft van gelijkheid. Ze vergelijkt daarbij de gang van zaken in Europa, India en de Verenigde Staten en ziet hoe vrij andere religies in de VS van oudsher kunnen functioneren. Op basis van respect voor gelijkheid en diversiteit roemt ze de ‘robuuste godsdienstvrijheid’ in haar land. Het boek dateert van 2012. Ik denk steeds “hoe zal dit arme mens nu naar haar land kijken?”. En kijken we nu naar haar als men vroeger Copernicus en Galilei bezag? Voorbije tijden hebben ons inmiddels geleerd, dat wetenschap heel belangrijk is, onmisbaar in welk tijdsgewricht dan ook, maar zeker niet altijd absolute waarheden inhoudt.

In dat kader moet ik natuurlijk met een terugkomen op je regels over de AVG. Als ik je goed begrijp hopen we allebei, dat doorgeslagen regels -weliswaar gebaseerd op wetenschappelijke uitgangspunten- ook niet het eeuwige leven hebben. Laat ik het zo zeggen: indertijd was de guillotine ook een wetenschappelijk succes.

Even illustratief: enige tijd geleden zat ik in gesprek met een wethouder, waarbij we wilden weten hoe stukken Holtingerveld onder eigenaars verdeeld zijn. Ambtenaar er bij, maar die moest aangeven, dat we dat niet mochten zien op de kaart in verband met de privacy, de AVG. Zonder Van Dale er bij te halen durf ik dat doorgeslagen idiotie te noemen. Het voorbeeld dat ik bij jou lees van de HTC afhanglijst doet daar niet voor onder.

Wacht even, ik ben er persoonlijk ook helemaal voor dat niet elk bedrijf of iedere organisatie mijn doopceel kan lichten. De spam in de email is me eigenlijk al veel te gek. Maar deze Europese manier van afschermen is ver doorgeschoten in de uitwassen van de uitvoering. Het gekke is, dat bij bronnenonderzoek door de GGD na een coronatest alle personen, waarmee de geteste in aanraking is geweest, met naam en toenaam en NAW-gegevens worden opgevraagd en verkregen. Dat is wat anders dan de lijst van de HTC, dat snap ìk zelfs, maar laten we nou toch gewóón doen. Geef mensen de mogelijkheden om alle ongewenste contacten definitief te wissen of anderszins weg te werken.

Nu ik daarover nadenk is dat misschien ook wel wat voor de afhanglijst van de HTC, dat je niet meer benaderd kan worden door die tegenstander waar je toch niet van kunt winnen; en die dat nog uitbundig leuk vindt ook.

En dan nog even die Marx van jou, die arbeiders een hart onder de riem stak: dat deed hij naar mijn smaak een beetje te vaak letterlijk. Maar dat zul je wel met me eens zijn, je bent ten slotte niet waanzinnig. Hoogstens een gekkie.

 Hartelijke groet,

 Kees

 p.s. hoe is het met je arm na dat voortdurende tillen van de Van Dale?

Nieuws Overzicht