Uitspreken!

Goede Gerard,

Een nieuw jaar overkomt ons. Het overkomt ons, we hebben er niet specifiek om gevraagd. Wat we wel zouden willen is, dat het vorige jaar nou eens eindelijk wordt afgesloten. Het heeft veel mensen niet veel goeds gebracht.

Maar wat zie je? De factoren die daar een rol in spelen zijn niet bij de overgang van 31 december 2021 naar 1 januari 2022 prompt verdwenen. We blijven nog altijd onder invloed van dat virus en zien ook nog steeds geen oplossing op korte termijn. Ondermeer dat levert een onplezierige sfeer op in ons landje en ook die sfeer overleefde de jaarwisseling. Waar heb je dan een nieuw jaar voor nodig.

 

 

O ja, een nieuw kabinet, dat is er wel gekomen. Maar ook die mensen zijn zoals het nu lijkt meer tijd kwijt aan het aanpakken van oude problemen dan aan uitwerken van toekomstvisies. Ik geef ze in elk geval maar even de ruimte om goede dingen te doen en hoop ook, dat ze niet al teveel dwars gezeten worden door dreiging, gepest en soortgelijk kinderachtig gedrag. Geef mensen een goeie kans om goeie dingen te doen. 
Zo heb jij het naast mij ook lang volgehouden met tennissen: niet meteen de kop laten hangen, maar de kans geven om het goed (of beter) te doen. En hebben we daarmee niet glanzende hoogtepunten bereikt? Ik kan me ze even niet zo herinneren, maar ze waren er, die momenten. 
De laatste weken is het trouwens  een trieste tijd voor dubbelaars, zeker omdat enkelspelers wel de baan op mogen. Dan zou je het bijna terecht vinden dat de banen ook voor hun onbespeelbaar zijn vanwege sneeuw of zo. Maar ja, sneeuw? Gelukkig is er dan nog wel de modderstroom die een boer (een dubbelspeler, denk ik) met een kwistig gebaar over de banen liet vloeien. 
Naar ik vermoed, wordt dit jaar wel een besluit genomen over hoe het verder moet met de sportaccommodaties in Havelte. In een onderzoek in opdracht van de wethouder werden vier opties besproken, waarvan het College van B&W er twee aan de gemeenteraad voorlegde. Na veel gedoe en heen-en-weer gepraat werd de keuze uitgesteld om de bevolking van Havelte in de gelegenheid te stellen de mening hierover te geven. Verstandig, denk ik dan, die mensen (wij dus) hebben er rechtstreeks mee van doen. En ook als je geen sporter bent komen er allerlei voor inwoners belangrijke zaken bij kijken. Denk maar aan eventuele wijzigingen in de inrichting van het dorp: geen sportgelegenheid meer op de ijsbaan? Wat dan wel? De huidige voetbalvelden uitbreiden met ruimte andere sporten? Alle sport op de es aan de noordkant tussen Darp en Havelte? Wat heeft dat verkeerstechnisch voor consequenties, met name voor fietsende jeugd? En welke positieve gevolgen kunnen worden verwacht bij al die overwegingen voor de zo nodige bouw van voor de jongeren van Havelte geschikte huizen. Want als die wegtrekken, omdat ze hier geen betaalbare woonplek meer kunnen vinden, moeten we dan überhaupt nog sportaccommodaties plannen? Immers de invulling van de nieuwe Meerkamp laat ook maar op zich wachten. Alsof er geen behoefte zou bestaan...
Ik vind Havelte een te mooi en te plezierig dorp om er zo weifelend mee om te gaan. We moeten gewoon met de billen bloot en durven kiezen uit diverse mogelijkheden. We zullen het zeker niet met z’n allen eens zijn, maar goed nadenken en serieus naar elkaar luisteren leidt tot een sterk besluit. Laten we niks horen of zien, blijven we twijfelen of gaan we ons wentelen in eigen gelijk, dan laten we over ons lopen.
En ‘over ons laten lopen’ is toch iets wat wij met het tennissen in elk geval nooit hebben laten gebeuren.

Hartelijke groeten

kees

Nieuws Overzicht