Over de club

De Havelter Tennis Club (HTC) werd in mei 1932 opgericht door o.a. Mw. A. Waterbolk - van Dalsum. De toenmalige naam van de club was "Doe je best". Aanvankelijk werd er gespeeld op een grasbaan, die burgemeester Eggink, komend uit het voormalige Nederlands Indië en een hartstochtelijk liefhebber van de tennissport, had laten aanleggen in een gedeelte van zijn tuin (achter het oude gemeentehuis). De vereniging mocht er gebruik van maken.

Vlak voor de 2e Wereldoorlog werd deze grasbaan een betonbaan. In 1942 verzocht "Doe je best" de Gemeente Havelte het stukje grond, waarop het veld lag, in erfpacht te mogen hebben om op die grond een tennisbaan te kunnen exploiteren "ter bevordering van de lichamelijke oefening". Jarenlang werd er op deze toch wel gezellige betonbaan gespeeld. De vereniging groeide van ca. 20 leden tot ca. 70 leden in 1971 en na een ledenwerf actie zelfs tot over de 100. Momenteel telt de vereniging ca. 300 leden. Door de groei van het ledental zag men zich genoodzaakt om te zien naar een betere accommodatie.

In 1972 werd een nieuw tennispark aangelegd aan de Schapendrift. Een prachtig park met 5 banen verdeeld in 4 gravelbanen en een kunstgrasbaan (1991) en ingesloten door karakteristieke boswallen. Op 14 oktober werd het complex geopend door Mw. Waterbolk - van Dalsum.

Om de speelduur in de avonduren te vergroten zijn er in 1993 lichtmasten geplaatst die tot 22.30 mogen branden behalve op zondag. In principe kan elk lid zelf de installatie in werking stellen met een eigen sleutel. Ook voor toegang tot het park zijn voor de leden sleutels beschikbaar.

In 2011 werden de 4 gravelbanen vervangen door 4 all-weatherbanen, behalve bij sneeuw en opdooi kan er nu het hele jaar gespeeld worden. Hier wordt gretig gebruik van gemaakt, mede door het organiseren van de dubbelkampioensschappen in de winter weten vele leden dat er zelfs bij temperaturen rond het vriespunt prima te tennissen is.